******
20 Capital.gr
Capital Blogs .
.
, , . . " " .


4320
, 16 2015
15:12

Καννα κμμα δεν επιθυμε την υπερβολικ αξηση των φρων, την απτομη μεωση των δημοσων δαπανν, το κλεσιμο των μικρομεσαων επιχειρσεων, την νοδο της ανεργας, το ξεπολημα των επιχειρσεων του δημοσου, την υπερχρωση των τραπεζν, την κατρρευση των τιμν των παγων, την φεση, την πολιτικ των υποκλσεων απναντι στους δανειστς κοκ. - λα αυτ δηλαδ που επιβλλει η Τρικα. 

 

λα σα κμματα δε υποστηρζουν την υπογραφ ενς νου μνημονου, το κνουν επειδ δεν βλπουν δεν μπορον να διαπραγματευθον επιτυχημνα κποια λλη λση - εν η κυβρνηση ισχυρσθηκε πως χει την ικαντητα (λγοντας δυστυχς σμερα πως αρκε η αποτυχημνη προσπθεια, παρ το τι επφερε πολ χειρτερα αποτελσματα). 

 

Απ την λλη πλευρ, οι λληνες δεν προσδοκον την επιστροφ στο προηγομενο βιοτικ τους εππεδο αλλ, τουλχιστον, τη σταθεροποηση του υφισταμνου, με την προοπτικ ενς καλτερου μελλοντικο - γνωρζοντας πως για να συμβε κτι ττοιο, πρπει η χρα να οδηγηθε σε πορεα ανπτυξης.

 

Μνο ττε θα μεινονταν οι φροι λγω των αυξημνων εσδων του δημοσου, θα αυξνονταν οι δημσιες δαπνες (προσλψεις κλπ.) χωρς να δημιουργονται να χρη, θα ανακτοσαν την εθνικ αξιοπρπεια τους με το σωστ τρπο (με δανεικ χρματα δεν κερδζεται η αξιοπρπεια), θα μειωνταν ορθολογικ η ανεργα  κοκ.

 

Η ανπτυξη μως εναι νομοτελειακ αδνατη, για λες εκενες τις χρες που εναι υπερβολικ χρεωμνες - κτι που αποδεχθηκε ακμη και στις Η.Π.Α., παρ το τι χρηματοδτησαν την ανπτυξη με τα τερστια ελλεμματα του δημοσου τους, με τη μαζικ εκτπωση χρημτων, χοντας ανεξρτητη νομισματικ πολιτικ κλπ.

 

Η αιτα εναι το τι, ταν το δημσιο χρος υπερβανει το 100% του ΑΕΠ, με το ιδιωτικ σε υψηλ εππεδα, η ανπτυξη εναι καταδικασμνη - δεν επιτυγχνεται δηλαδ, πως τεκμηριθηκε ξαν, απ την απτομη μεωση του ρυθμο ανπτυξης των Η.Π.Α. το προηγομενο τρμηνο.  

 

Επομνως, η μοναδικ δυναττητα εξδου της χρας μας απ την κρση, η επιστροφ στην ανπτυξη δηλαδ, εναι η μεωση του δημοσου χρους κτω απ το 90% του ΑΕΠ - επσης του ιδιωτικο, σε ανλογα εππεδα. Αυτ οφελει λοιπν να απασχολε λα ανεξαιρτως τα κμματα, τα οποα πρπει απαρατητα να συνεργασθον μεταξ τους για να το επιτχουν - λλωστε, στο σημεο αυτ δεν χουν καμα πολιτικ διαφορ, η οποα να τα εμποδζει.

 

ταν τα καταφρουν, ττε μνο μπορον να ασχοληθον με τις «ταξικς» τους πολιτικς πεποιθσεις, οι οποες σμερα αφνουν εντελς αδιφορους τους λληνες Πολτες - επειδ γνωρζουν πολ καλ πως, σο και να μοιρζει κανες τη φτχεια και τη μιζρια, σο δκαιος και αν εναι ο επιμερισμς των βαρν στις διφορες εισοδηματικς τξεις, χωρς την παραγωγ πλοτου δεν υπρχει οτε μλλον, οτε εθνικ ανεξαρτησα, οτε ελευθερα.

 

Το δημοψφισμα

 

Περαιτρω, λα σα επιχειρονται στον πολιτικ και οικονομικ βο χουν ττε μνο νημα, ταν γνονται την κατλληλη χρονικ στιγμ - κτι που ισχει και για το δημοψφισμα, το οποο προπθετε τουλχιστον: (α) τη μη υπογραφ της συμφωνας της 20ης Φεβρουαρου, (β) την επτευξη συμμαχιν στην Ευρπη, καθς επσης, το σημαντικτερο, (γ) την παρξη χρημτων στα ταμεα του δημοσου, για την εξυπηρτηση των αναγκν του κρτους για μερικος μνες.

 

ταν λοιπν τποτα απ λα αυτ δεν συμβανει, ττε «το χαρτ χει πλον καε» - πσο μλλον ταν, κατανοντας τις παραπνω αδυναμες της χρας μας, ο κ. Σιμπλε προσπθησε να στσει μα κακεντρεχ παγδα, μσω της οποας θα βγαινε κερδισμνος τσο απ τη θετικ, σο και απ την αρνητικ κβαση της ψηφοφορας (ρθρο).  

 

Ευτυχς πντως για την Ελλδα, ο κ. Σιμπλε προσφερε στην κυβρνηση μα αναπντεχη ευκαιρα να κερδσει ξαν τους συμμχους που κατφερε να χσει, με την απστευτα ανητη πολιτικ της «δημιουργικς ασφειας» - αφο με τον τρπο αυτ φνηκε το αληθιν πρσωπο της πρωσικς κυβρνησης της Γερμανας, η οποα δεν πρκειται να διστσει να πατσει επ πτωμτων για να οικοδομσει το τταρτο Ριχ με οικονομικ πλα, απομυζντας αχρταγα λους τους «εταρους» της. 

 

Απ την λλη πλευρ, ταν η κυβρνηση αδυνατε να δσει απντηση στο ερτημα που αφορ τις ενργειες της, μετ απ μα ενδεχμενη αρνητικ ψφο των Ελλνων (ΟΧΙ σε να νο μνημνιο), ττε δεν εναι μνο περιττ αλλ, επσης, εξαιρετικ επικνδυνη η διεξαγωγ του δημοψηφσματος - εν ο λγος που εξελγη δεν εναι ασφαλς η μετθεση των ευθυνν στους Πολτες, οι οποοι δεν γνωρζουν τι πς διαπραγματεθηκε, καθς επσης λες τις λεπτομρειες των διαπραγματεσεων.

 

λλωστε, καννας δεν την υποχρωσε να κυβερνσει, αναλαμβνοντας τη χρα σε μα πολ δσκολη στιγμ. Αντθετα, η δια το θλησε, εκβιζοντας επ πλον τις πρωρες εκλογς - οπτε ελογα εχαν υποθσει οι Πολτες τι, εχε την ικαντητα να τα καταφρει, γνωρζοντας καλτερα απ τον καθνα τα προβλματα που θα αντιμετπιζε. 

 

Η στση πληρωμν

 

Κατ' αρχν, η υπογραφ ενς «πακτου χρεοκοπας», ενς νου μνημονου δηλαδ με τη μορφ που χει παρουσιαστε απ τα ΜΜΕ, το οποο πιθαντατα θα κατοχυρνει λα τα προηγομενα, σα τουλχιστον δεν ψηφσθηκαν απ τη Βουλ (ρθρο), δεν εναι σε καμα περπτωση επιθυμητ απ κανναν λληνα - οπτε πρπει να αποφευχθε. 

 

Επομνως η κυβρνηση, δυνατν σε συνεργασα με λα τα υπλοιπα πολιτικ κμματα, με τα οποα σμερα δεν χει τποτα να μοιρσει, πρπει να το αποφγει - ρισκροντας τη στση πληρωμν, προφανς εντς της Ευρωζνης, παρ το τι χει καθυστερσει δη πρα πολ. Η στση πληρωμν πρπει να αφορ ββαια μνο τα διακρατικ δνεια, ενδεχομνως επσης την ΕΚΤ - σε καμα περπτωση τα ομλογα αγγλικο δικαου και το ΔΝΤ, για να μην ανοξουν οι ασκο του Αιλου.

 

Στη συνχεια, με την επιφλαξη των συμβσεων που χουν υπογραφε για τα διακρατικ δνεια, με την ελπδα δηλαδ πως δεν εναι αποικιοκρατικς σε βαθμ που να αποτελε αυτοκτονα η νομικ «προσβολ» τους, η κυβρνηση οφελει να προβε σε συζητσεις με τους εταρους της - οι οποες θα χουν ως αντικεμενο τη διαγραφ ενς μεγλου μρους του χρους, χωρς να επιλεχθε φυσικ η ξοδος της χρας απ την Ευρωζνη.

 

Η αιτα της απατησης διαγραφς δεν εναι ο χαρακτηρισμς του χρους ως επαχθς επονεδιστο, αφο μλλον δεν ισχει κτι ττοιο (ρθρο) - αλλ το τι δεν εναι πλον βισιμο, με αποκλειστικ και μνο ευθνη της Τρικας, ως αποτλεσμα της εφαρμογς των λανθασμνων μνημονων (ανλυση).

 

Εν η λη διαδικασα δρομολογηθε σωστ, πσο μλλον με δεδομνες τις ευθνες της Γερμανας, γενικτερα για τα ελλεμματα των χωρν της Ευρωζνης, καθς επσης για την κατ συρρο παρβαση των καννων του πλεονσματος (ρθρο), εμαστε σχεδν ββαιοι πως θα χει αποτλεσμα - αφο λες οι λλες χρες εταροι μας γνωρζουν πλον το αποτρπαιο γκλημα που συντελσθηκε στην Ελλδα.

 

Αντθετα, εν υπογραφε να νο μνημνιο, ακμη και αν εναι λιγτερο αυστηρ απ αυτ που επρκειτο να επιβληθε στην προηγομενη κυβρνηση ακμη εν δεν κατοχυρνει τα προηγομενα, η Ελλδα θα συνεχσει να αντιμετωπζει τα δια προβλματα - παρατενοντας απλ το χρνο χρεοκοπας της, ναντι ενς πολ ακριβο τιμματος (λεηλασα της ιδιωτικς και δημσιας περιουσας της).

 

Το γεγονς αυτ δεν μπορε να μην το γνωρζει η αξιωματικ αντιπολτευση τα υπλοιπα κμματα - οπτε αρκονται απλ στο ευχολγιο, σμφωνα με το οποο θα βρεθε κποια λση στο μλλον, επειδ η Γερμανα θα φιλοτιμηθε αλλζοντας στση. Μα χρα μως δεν μπορε να στηρζει το παρν και το μλλον της σε ευχολγια και στην τχη - οπτε πρπει να αντιμετωπσει το πρβλημα μεσα, ρεαλιστικ, με τα σημεριν δεδομνα, χωρς να σπαταλει δικα το χρνο της.

 

Ολκληρη η ανλυση στο

 

Η ελληνικ στρατηγικ

       e-mail
4424
, 5 2015
15:48

Κατ' αρχν θεωρομε πως η φρση «πολιτικ λση», την οποα ακομε συνεχς στην Ελλδα, εναι εκτς τπου και χρνου, σον αφορ γενικτερα τις χρες της Ευρωζνης και τα διφορα προβλματα που αντιμετωπζουν - τα οποα εναι οικονομικ, στη συντριπτικ τους πλειοψηφα, οπτε απαιτονται αριθμο και χι θεωρες.  

 

Απ την λλη πλευρ η κυβρνηση της χρας μας, η οποα ουσιαστικ επικαλεται μα ττοια «λση», δεν χει καννα λγο να το κνει - αφο μπορε πρα πολ εκολα να τεκμηρισει τι, τα σημεριν δειν της Ελλδας εναι το αποτλεσμα των μνημονων που της επιβλθηκαν απ την Τρικα (εξαιρντας ββαια τα θεσμικ προβλματα, στα οποα οφειλταν η μχρι ττε κακ οικονομικ της κατσταση, η οποα μως δεν την καθιστοσε αυτματα χρεοκοπημνη).   

 

Μπορε επσης να αποδεξει τι, οδηγθηκε σκπιμα στα χρια του ΔΝΤ, με τη χρση παραποιημνων στατιστικν, οι οποες αξησαν τεχνητ το λλειμμα και το χρος - εν υπρξε μα καταστροφικ διαχεριση της κρσης, απ την ττε πολιτικ της ηγεσα (ρθρο), η οποα δσκολα μπορε να ερμηνευθε, εν δεχθε κανες πως η κυβρνηση της δεν ταν ενδοτικ.  

 

Στο θμα τρα της πολιτικς των μνημονων που επιβλθηκαν στην Ελλδα, με δθεν στχο την εξυγανση της οικονομας της, θα τεκμηρισουμε με αριθμος το αποτρπαιο γκλημα, το οποο συντελσθηκε μεταξ των ετν 2010 και 2014 - μεταξ λλων με τη βοθεια ενς κειμνου γερμανν συναδλφων μας, τσι στε να μην θεωρηθε τι οφελεται στην ελληνικ «ιδιοτλεια» μας.

 

Θα αναφερθομε δε ειδικ στα αποτελσματα τους σον αφορ την εξλιξη του ΑΕΠ, του δημοσου ελλεμματος και του χρους - αποδεικνοντας πως ο αποκλειστικς και μνο στχος της δθεν εξυγανσης, δεν ταν η διαφλαξη των συμφερντων των διεθνν δανειστν της χρας μας, αλλ η λεηλασα και η καταστροφ της.

 

Περαιτρω, η τεκμηρωση που θα ακολουθσει καθιστ ελογη την απατηση διαγραφς ενς μεγλου μρους του χρους της Ελλδας, τσι πως εχε υποσχεθε προεκλογικ η κυβρνηση (ανλυση) - κτι που δυστυχς αναρεσε πρωρα, πριν ακμη ξεκινσουν οι διαπραγματεσεις, γεγονς που αποτελε το μακρν μεγαλτερο λθος της.

 

Σε κθε περπτωση, χωρς την ονομαστικ διαγραφ του δημοσου χρους, τουλχιστον κατ 50%, καθς επσης την παροχ αναπτυξιακς βοθειας προς την Ελλδα ψους περ τα 20 δις €, σε συνδυασμ με την προστασα του τραπεζικο της συστματος, το παιχνδι θα τελεισει εις βρος μας (ρθρο) - εν η λση που οφελει να επιτευχθε θα πρπει να εναι ριζικ, επειδ θα ταν γκλημα να βρεθομε ξαν σε μα ανλογη θση.

 

Απ τη δικ μας πλευρ, πρπει να αναμορφωθον λοι ανεξαιρτως οι Θεσμο, με κθε αυστηρτητα, τσι στε να υπρξει να λειτουργικ, ορθολογικ Κρτος Δικαου - το οποο δεν λειτοργησε ποτ μχρι σμερα εν, χωρς αυτ, εναι αδνατον να επιβισει η χρα μας, στις σημερινς συνθκες της παγκοσμιοποησης.

 

Αυτ οφελει να αποτελε την πρτη προτεραιτητα μας ετε εντς, ετε εκτς του ευρ - αν και εμες θεωρομε πως η ξοδος απ την Ευρωζνη δεν εναι μεν συννυμη με τη συντλεια του κσμου, αλλ θα οδηγοσε σε μα τρομακτικ καταστροφ, την οποα δεν εναι απαρατητο να βισουμε.  

 

Ανλυση

 

Εισαγωγικ, μα ενδεχμενη ξοδος της Ελλδας απ την Ευρωζνη, η οποα δεν εναι εκολα εφικτ ηθικ, νομικ και οικονομικ, εν θα μποροσε φυσικ να χρεοκοπσει εντς του ευρ (ανλυση), δεν θα ταν καταστροφικ μνο για την δια - ειδικτερα για τα χαμηλ εισοδηματικ στρματα.

 

Αντθετα, θα μποροσε να εναι η αρχ του τλους της νομισματικς νωσης, εν θα νοιγε τους ασκος του Αιλου για το παγκσμιο σστημα - στο οποο χουν συσσωρευτε τερστια βουν χρεν (ρθρο), αδνατον να αντιμετωπιστον χωρς μα διεθν συνδισκεψη που θα αφορ την καταπολμηση τους.

 

Ανεξρτητα μως απ το τι θα ακολουθσει, εμες οφελουμε να ερευνσουμε τι χει συμβε μχρι σμερα, μεταξ των ετν 2010 και 2014, με υπατιο την πολιτικ που επιβλθηκε στην Ελλδα απ την Τρικα - εν πρτοις με τη βοθεια του Πνακα Ι που ακολουθε:

 

Πνακας Ι: Μτρα εξυγανσης στην Ελλδα, σε δις €, σε τιμς του 2010

 

τη / μτρα

2010

2011

2012

2013

2014

Σνολο

 

 

 

 

 

 

 

(Ι) Αξηση εσδων

10,00

9,6

5,5

3,2

1,1

29,4

 

 

 

 

 

 

 

(ΙΙ) Δαπνες

11,2

7,7

5,2

7,2

-2,1

29,2

(α) μεταφορς*

1,8

0,4

1,7

3,8

-0,7

7,00

(β) Δημσια κατανλωση

5,5

5,1

3,2

3,7

0,3

17,8

(γ) Δημσιες επενδσεις

3,8

2,3

0,3

-0,3

-1,6

4,5

 

 

 

 

 

 

 

Σνολα Ι+ΙΙ

21,2

17,3

10,7

10,4

-1,0

58,6

Πηγ: Ameco, Eurostat, Gechert-Rannenberg  

* Μεισεις επιδοτσεων, αφορολογτων ορων, κοινωνικν παροχν κοκ.     

 

Απ τον Πνακα Ι διαπιστνεται πως τα μτρα λιττητας που υιοθτησε η Ελλδα ταν «βιβλικν διαστσεων», μοναδικ στην ιστορα - εν, ειδικ τα δο πρτα τη, οι δαπνες περιορσθηκαν δραστικ (11,2 δις € το 2010 και 7,7 δις € το 2011), με τα φορολογικ σοδα να αυξνονται σε τερστιο ψος (10 δις € το 2010 και 9,6 δις € το 2011).

 

Συνολικ, η φορολογα αυξθηκε κατ 29,4 δις € στα πντε αυτ τη, εν οι δαπνες μειθηκαν κατ 29,2 δις € - οπτε τα μτρα απδωσαν 58,6 δις €, σο περπου η μεωση του ΑΕΠ της χρας (απ 231,1 δις € το 2009, στα 179 δις € περπου το 2014) - αν και η πτση του ΑΕΠ ξεκνησε το 2008, αφο το ΑΕΠ του 2010 ταν 5% χαμηλτερο απ το αντστοιχο του 2008.  

 

Φανεται δε πως η αμσως προηγομενη κυβρνηση, εφρμοσε πιστ το πργραμμα των δανειστν το 2012, καθς επσης το 2013, στο μισυ περπου των προηγουμνων ετν, εν το 2014 δεν το κανε - αλλζοντας πιθαντατα πορεα, μετ την αποτυχα της στις Ευρωεκλογς.

 

Ολκληρη η ανλυση στο:

 

Το εκ προμελτης γκλημα των μνημονων

       e-mail
2018
, 22 2015
11:42

"Ο κνδυνος ενς ελληνικο δυστυχματος (Gr accident) εναι πολ υψηλς, εν μεγαλνει κθε ημρα που δεν υπρχει μα καθαρ στρατηγικ «απ και για» την Ελλδα. Η Αθνα κθεται με ναν αναμμνο αναπτρα, επνω σε να βαρλι με πυρτιδα. Η κυβρνηση της χρας χει χσει την αξιοπιστα, καθς την προκαταβολικ εμπιστοσνη των εταρων της. Η κθε λθος απφαση στις επμενες εβδομδες, θα μποροσε να μετατρψει την κατσταση στην Ελλδα σε εκρηκτικ" (DIW Γερμανας)   

 

*************************************************

 

Η λξη «ελληνικ δυστχημα» περιγρφει ουσιαστικ την πιθαντητα να τελεισουν τα χρματα στα ταμεα της χρας μας (φτνουν ως τις 8. Απριλου), οπτε να αναγκασθε να εγκαταλεψει, ανεξλεγκτα και εκοσια προφανς, την Ευρωζνη - γεγονς που προποθτει την ξοδο απ την ΕΕ, η οποα θα πρεπε να προηγηθε, αφο διαφορετικ δεν μπορε καννα κρτος να εγκαταλεψει τη νομισματικ νωση.

 

Η αιτα εναι το τι, να κρτος που ανκει στην Ευρωζνη πρπει να ανκει και στην ΕΕ. Απ την Ευρωζνη εναι αδνατη η εκοσια η ακοσια ξοδος, εν απ την ΕΕ εναι δυνατ η ξοδος. Εν λοιπν το κρτος φγει απ την ΕΕ, ττε δεν μπορε να παρεμενει μλος της Ευρωζνης - οπτε υποχρεωτικ διαγρφεται.  

 

Περαιτρω, εν απλ τελεωναν τα χρματα, με την ννοια πως η Ελλδα δεν θα μποροσε να εξυπηρετσει κποιες απ τις εξωτερικς υποχρεσεις της, ττε δεν θα ταν απαρατητο να εγκαταλεψει την Ευρωζνη - αφο απλ θα χρεοκοποσε εντς του ευρ (ανλυση), δηλνοντας στση πληρωμν, τσι στε να διαπραγματευθε τη διαγραφ μρους του χρους, καθς επσης το διακανονισμ του υπολοπου. 

 

Σε μα ττοια περπτωση, το καλτερο θα ταν να προβε σε μα, ελεγχμενη κατ κποιον τρπο, χρεοκοπα - να μην περιμνει δηλαδ η κυβρνηση να τελεισουν τα χρματα της χρας, αλλ να δηλσει στση πληρωμν, ρεμα και ψχραιμα, προτο συμβε τυχαα, ξαφνικ και απροπτα.

 

Με τον τρπο αυτ θα μποροσε να ελγχει η δια τη μορα της χρας, σχεδιζοντας με λεπτομρεια κθε της κνηση - πσο μλλον αφο χει ασφαλς τη δυναττητα να προπολογσει τα σοδα της, εν εναι γνωστς οι υποχρεσεις της, καθς επσης οι δυναττητες εξφλησης τους.  

 

Στο σημεο αυτ αναρωτιται μως κανες γιατ η Γερμανα επιμνει πως μπορε να συμβε να ατχημα, το οποο θα υποχρωνε την Ελλδα να ζητσει μνη της την ξοδο απ το κοιν νμισμα. Ο λγος εναι κυρως το τι κποιο γεγονς, πως για παρδειγμα η αδυναμα της χρας να εξοφλσει μα δση του ΔΝΤ, θα τρομοκρατοσε τους λληνες, με αποτλεσμα να επιτεθον στις τρπεζες (Bank run), δημιουργντας συνθκες πανικο - εν παρλληλα θα προκαλονταν μαζικς εκρος κεφαλαων εκ μρους των ξνων, καθς επσης ξεπολημα των μετοχν τους στο χρηματιστριο.

 

Σε μα ττοια περπτωση, μεγλες ποστητες χρημτων θα εγκατλειπαν τις τρπεζες και τη χρα, στραγγζοντας τη ρευσττητα και στραγγαλζοντας την - με ελογο αποτλεσμα να υποχρεωθε να ζητσει ανεξλεγκτα, σε κλμα πανικο, την ξοδο της απ την Ευρωζνη και την ΕΕ, τσι στε να πρει εκενα τα κτακτα μτρα (υιοθτηση της δραχμς, ελγχους στη διασυνοριακ διακνηση κεφαλαων, περιορισμς αναλψεων κλπ.), τα οποα δεν της επιτρπονται διαφορετικ απ τους κανονισμος της Ευρωζνης και της ΕΕ.   

 

Ο αποκλεισμς του δυστυχματος

 

Εδ αναρωτιται ξαν κανες, γιατ δεν λαμβνονται προληπτικ, προτο συμβε δηλαδ το ατχημα, «αντμετρα» εκ μρους της κυβρνησης, σε συνεργασα με την Κομισιν, αφο κτι ττοιο απαιτεται απ τις συνθκες της Ευρωζνης και της ΕΕ - πως χουμε δη αναφρει πολλς φορς (ρθρο), μεταξ λλων στην ανλυση μας «Πτχευση εντς του ευρ».

 

Με απλ λγια, γιατ δεν επιβλλονται αμσως λεγχοι στη διασυνοριακ κνηση των κεφαλαων, στις τραπεζικς αναλψεις κοκ., πως χει συμβε δη στην Κπρο, οπτε υπρχει το «δεδικασμνο» και δεν μπορε να ισχυρισθε κανες τι απαγορεεται απ τους κανονισμος - τσι στε να αποκλεισθε το ατχημα.

 

Ββαια, απ την πλευρ της Γερμανας το καταλαβανουμε, αφο με τον τρπο αυτ χει τη δυναττητα να εκβιζει την ελληνικ κυβρνηση, με στχο να υποχρεωθε να συμβιβαστε με να νο μνημνιο - το οποο θα ισοδυναμοσε με τη θανατικ καταδκη της πατρδας μας.

 

λλωστε, αυτ που ουσιαστικ ενδιαφρει τη Γερμανα δεν εναι τσο η εκδωξη της Ελλδας σο, κυρως, η λεηλασα της ιδιωτικς και δημσιας περιουσας της (φροι, ιδιωτικοποισεις) - εν χει τη δυναττητα, οποιαδποτε στιγμ, να «πατσει το κουμπ» της ανεξλεγκτης χρεοκοπας, διαρροντας κποιες φμες που θα τρομοκρατοσαν τσο τους λληνες καταθτες, σο και τους ξνους κεφαλαιοχους που χουν ακμη τα χρματα τις επενδσεις τους στη χρα μας. 

 

Εναι μως ακατανητο, σον αφορ την κυβρνηση, η οποα οφελει να προβλπει τους κινδνους και να παρνει γκαιρα τα μτρα της - εκτς εν χει κποια «κρυφ ατζντα», η οποα μως θα ισοδυναμοσε με εσχτη προδοσα απναντι στη χρα, εν εναι πργματι αυτ που υποψιαζμαστε. 

 

Επλογος

 

Ολοκληρνοντας, συνεχζουμε να πιστεουμε πως η καλτερη λση για την Ελλδα, εν χι η μοναδικ, εναι

 

(α)  ετε η διαγραφ ενς μεγλου μρους του χρους της με τη συμφωνα των δανειστν της, καθς επσης ο βισιμος διακανονισμς του υπολοπου - η ελεγχμενη χρεοκοπα δηλαδ, τσι στε να μπορε η χρα να δανεζεται αργτερα απ τις αγορς, με στχο τη διεξαγωγ επενδσεων, οπτε την ανπτυξη,

 

(β)  ετε η γκαιρη στση πληρωμν εντς του ευρ (ανλυση), τσι στε να διαπραγματευθε τη διαγραφ χρους κοκ. με τους δανειστς της, με τους διους ως νω στχους - κτι με το οποο η κυβρνηση δεσμεθηκε προεκλογικ, αλλ αναρεσε ανεθυνα αμσως μετ την εκλογ της, πολ πριν τις συζητσεις στη Γερμανα.  

 

Πριν απ κθε τι λλο μως, επεγει η λψη μτρων, τα οποα να αποκλεουν το ελληνικ ατχημα - την επικνδυνη παγδα δηλαδ που μας χει στσει η γερμανικ κυβρνηση, γνωρζοντας πως, τσο οικονομικ, σο και απ γεωπολιτικς πλευρς, χουμε πρα πολ καλ χαρτι στα χρια μας.

 

Πρσφατο ρθρο

 

Ο δρμος προς το μλλον

       e-mail
4128
, 15 2015
11:09

Υπρχουν προφανς κρτη, τα οποα επιβινουν με πολ υψηλ δημσιο χρος, πως η Ιαπωνα (230%). Εν τοτοις, η χρα αυτ χει τη νομισματικ της κυριαρχα, η κεντρικ της τρπεζα αγορζει το χρος, το οποο εναι κατ 90% εσωτερικ, με μηδενικ σχεδν επιτκια, εν διαθτει ναν αρκετ ανταγωνιστικ παραγωγικ μηχανισμ, με σημαντικς εξαγωγς.

 

Η Ελλδα δεν χει τποτα απ τα παραπνω, ευρσκεται στο «μτι του κυκλνα», εν κυριολεκτικ καταστρφηκε τα τελευταα πντε χρνια, με ευθνη της Τρικας. Παρλληλα, ανκει σε μα ασμμετρη νομισματικ νωση, η οποα απομυζεται απ τη Γερμανα - αφο τα πλεονσματα της προκαλον τα ελλεμματα των εταρων της, οπτε την υπερχρωση τους.

 

Ταυτχρονα, χει αποκοπε απ τις αγορς, με ευθνη επσης της Ευρωζνης, η οποα δεν τρησε την υπσχεση της του 2012, για επιμκυνση του χρνου αποπληρωμς των δανεων της, εν «παργαγε» πρωτογενς πλενασμα - το οποο κατφερε δη το 2013.

 

λα τα παραπνω διαφοροποιον την Ελλδα απ την Ιαπωνα, περιορζουν δραματικ τα επιχειρματα υπρ της επιμκυνσης του χρους, εν η αδυναμα της να προσφγει στις αγορς την καθιστ μη συγκρσιμη με τις υπλοιπες χρες της Ευρωζνης. Δεν φανεται δε σε μεσοπρθεσμο χρονικ διστημα να τα καταφρνει, επειδ οι δυναττητες εξυπηρτησης του χρους της, ακμη και με μα ενδεχμενη ανπτυξη της οικονομας της, δεν πρκειται να πεσουν τις αγορς να τη χρηματοδοτσουν - επειδ η απφαση τους αυτ στηρζεται κυρως στο κατ πσο θεωρον μα χρα φεργγυα μη.  

 

Με τα κριτρια των επενδυτν η Ελλδα, με δημσιο χρος της τξης του 185%, καθς επσης με λα τα προηγομενα δυσμεν χαρακτηριστικ, δεν εναι απλ μη φεργγυα, αλλ προ πολλο χρεοκοπημνη - απλυτα εξαρτημνη απ τα δνεια της Τρικας. Το εππεδο δε του δημοσου χρους της εναι τσο μεγλο, στε δεν επιτρπει καμα ελπδα ανπτυξης - χωρς την οποα η χρα εναι καταδικασμνη.

 

Σε κθε περπτωση, με βση την ιστορικ εμπειρα, σχεδν καμα ανεπτυγμνη χρα της Δσης δεν κατφερε να ξεφγει απ την παγδα ενς τσο υψηλο  χρους. λλωστε, εν η επιμκυνση ταν αρκετ, η Γερμανα δεν θα απαιτοσε την ονομαστικ διαγραφ του μεγαλτερου μρους του χρους της το 1953 - χωρς την οποα δεν θα εχε ανακμψει ποτ.

 

Φυσικ θα μποροσε κανες να καθυστερσει τη χρεοκοπα για μερικ χρνια ακμη - μως, η Ελλδα θα δημιουργοσε ακμη περισστερα χρη και η Ευρπη θα συνχιζε να την δανεζει, εις βρος των δικν της Πολιτν. Αυτ σημανει φυσικ πως η χρα μας θα βρισκταν συνεχς σε σγκρουση με τους εταρους της, οι οποοι θα την κατηγοροσαν πως εναι ανκανη και θλει μνο να δανεζεται - πως συμβανει τα τελευταα πντε σχεδν χρνια.

 

Παρλληλα, οι λληνες θα κατηγοροσαν τους δανειστς τους για την εμπλοκ τους στα εσωτερικ της χρας τους, ενοχοποιντας και «καθαιρντας» τις κυβερνσεις τους - πως συνβη πρσφατα. λα αυτ θα συνχιζαν να επιβαρνουν τους λληνες φορολογουμνους, να «αναζωπυρνουν» την ευρωπακ κρση χρους, να προκαλον διακρατικς αντιπαραθσεις, να καθιστον λο και πιο πιθανς τις τραπεζικς επιθσεις, να επιδειννουν την φεση κοκ.

 

Αργ γργορα λοιπν θα πρεπε να διαγραφε το χρος - με το ποσν της διαγραφς να γνεται τσο μεγαλτερο, σο περισστερο αργε.  Επομνως, δεν υπρχει καννας λγος να καθυστερε με επιμηκνσεις, καθς επσης με λλα τεχνσματα, τα οποα απλ επιδειννουν το πρβλημα και εξαντλον /και εξαθλινουν τους λληνες . Τλος, εν αυτ δεν εναι πολιτικ ξυπνο σμερα, γιατ θα εναι μετ απ δο τρα χρνια, ταν θα καταστε πλον αναγκαο;

 

Φυσικ η Ελλδα θα πρπει απ μνη της να αποφασσει και να διενεργσει τις απαρατητες μεταρρυθμσεις, με κντρο βρους την αξηση της παραγωγικτητας, καθς επσης της ανταγωνιστικτητας της - τα βασικ της μειονεκτματα. Παρλληλα πρπει να καταπολεμσει με επιτυχα τη διαφθορ, τη διαπλοκ, τον κρατισμ, τη νμιμη και παρνομη φοροδιαφυγ - που μως δεν «κρατει τα σκπτρα», πως δυστυχς ισχυρζονται οι διοι οι λληνες. Υπρχουν πολλς λλες χρες, οι οποες την ξεπερνον, πως η Ολλανδα, το Λουξεμβοργο το Βλγιο - χωρς να εξαιρομε την πρωτεουσα των διαφθορων, τη Γερμανα (ανλυση).

 

σον αφορ τρα την Πορτογαλα και την Ιρλανδα, οι οποες κατφεραν να ξεφγουν απ τα μνημνια, η μεν πρτη μπκε στην κρση με δημσιο χρος στο 68,3% του ΑΕΠ της (2008), χοντας κυριολεκτικ λεηλατηθε απ την Τρικα (ρθρο), εν η δετερη με 25% (2008) - χοντας διατηρσει τα φορολογικ της προνμια, λγω των οποων χουν εγκατασταθε εκε πολλς ξνες επιχειρσεις. Επομνως, δεν υπρχει σγκριση.

 

Ολοκληρνοντας, υπρχουν σμερα πολλο καλο λγοι, για να διαγραφε το χρος, με ναν οποιονδποτε τρπο που θα επτρεπε στην Ελλδα να επιστρψει στις αγορς - αφο αυτ εναι το βασικ κριτριο. νας απ αυτος εναι η καινοργια κυβρνηση, η οποα χει την απαιτομενη εμπιστοσνη των Πολιτν, για μα καινοργια αρχ - να σημαντικ χαρτ που θα ταν εγκληματικ να «καε». Πσο μλλον ταν η Ευρπη εναι σε θση να διαγρψει το χρος, χωρς να χει μεγλη οικονομικ επιβρυνση.  

 

Επλογος

 

Κατ την ποψη μας, η οποα δεν θεωρομε φυσικ πως εναι υποχρεωτικ σωστ, το πρβλημα της Ελλδας πρπει να λυθε τρα (ρθρο) - πριν ακμη χαθε η εμπιστοσνη των Ελλνων και σε αυτν την κυβρνηση, με αποτλεσμα να βυθιστε η χρα μας σε μα εντελς καταστροφικ πολιτικ και κοινωνικ κρση, με τρομακτικ επακλουθα ειδικ για εμς (επσης για την Ευρωζνη, την ΕΕ και την παγκσμια οικονομα).

 

Η λση δε πρπει να εναι ττοια, στε να μην εμφανιστε ξαν το πρβλημα - εν εμαστε σγουροι πως πρκειται για την τελευταα μας ευκαιρα. Προφανς, δεν πρπει να εκβισουμε κανναν - θα ταν λλωστε αναποτελεσματικ και ανητο.    

 

Αντθετα, εμαστε υποχρεωμνοι να κνουμε τα πντα για να πεσουμε, στηριζμενοι κυρως στους Πολτες των λλων χωρν, οι οποοι διαισθνονται πλον πως χουμε δκιο - κρνοντας απ το γεγονς τι, ακμη και το 51% των Γερμανν σμερα εναι υπρ της παραμονς της Ελλδας στην Ευρωζνη, ταν ελχιστοι σχετικ το επιθυμοσαν στο παρελθν. 

 

Εν ββαια παρ' ελπδα δεν συμφωνσει η κυβρνηση της Γερμανας, επιμνοντας στη «σκληρ» γραμμ, ττε δεν χουμε λλη επιλογ απ τη χρεοκοπα εντς του ευρ (ρθρο) - η οποα θα ταν μεν εξαιρετικ επδυνη, αλλ η μοναδικ μας ντιμη και ορθολογικ εναλλακτικ λση, υπ τις παροσες προποθσεις.

 

Ευχμαστε προφανς να μην συμβε, αφο θα ταν υπερβολικ δικο, μετ απ τσες προσπθειες και θυσες. Οφελουμε μως να προυμε το ρσκο, εν δεν θλουμε να παραμενουμε αποικα των δανειστν και σκλβοι χρους του διεθνος τοκογλυφικο κεφαλαου.

 

Ολκληρο το ρθρο στο: Ριζικ λση στση πληρωμν

Προηγομενο: Το χρυσ ροβλι

       e-mail
3244
, 17 2015
16:42

Εναι προφανς τι, τη στιγμ ακριβς που θα ψηφιζταν στην Ελλδα μα αμιγς αριστερ κυβρνηση, θα ακολουθοσε μα μαζικ εκρο κεφαλαων τσο απ τους διους τους λληνες, σο και απ τους ξνους. Η ξοδος αυτ, θα συνοδευταν απ τραπεζικς επιθσεις (bank run), οι οποες θα δημιουργοσαν τερστια προβλματα στο χρηματοπιστωτικ σστημα της χρας – με τις χρεοκοπες, καθς επσης με το χος που τις συνοδεει, να μην μπορον να αποκλεισθον.   

 

Οι επενδυτς θα αποχωροσαν αφενς μεν προληπτικ, πιθανολογντας ελογα τι, θα επιβαλλταν περιορισμο στην ελεθερη κυκλοφορα των κεφαλαων, αφετρου επειδ θα φοβντουσαν πως θα χαναν τα χρματα τους. Η αιτα εναι μεταξ λλων το τι, η οικονομικ πολιτικ μας ττοιας κυβρνησης στον τομα της εργασας, των κοινωνικν παροχν κλπ. δεν παργει πλεονσματα, απ τα οποα να μπορον να πληρωθον οι τκοι και οι δσεις των δανειακν κεφαλαων – εν, τουλχιστον βραχυπρθεσμα, μεινει τα κρδη των επιχειρσεων, οπτε προκαλεται η κατρρευση του χρηματιστηρου.

 

Περαιτρω, εναι πολ πιθανν τι, η Ευρωζνη θα σταματοσε να ενισχει τις τρπεζες – οπτε η χρα θα πρεπε να υιοθετσει το δικ της νμισμα, παραβανοντας τη συνθκη της ζνης του ευρ και παοντας να αποτελε μλος της. Επομνως, εναι ουτοπικ το να θεωρε μα αμιγς αριστερ κυβρνηση πως μπορε να κυβερνσει, παραμνοντας εντς της Ευρωζνης.

 

Ακμη μως και να μην συνβαιναν λα αυτ, η μονομερς αθτηση της δανειακς σμβασης και των μνημονων, πως υπσχεται η «αριστερ» (η ακρωση μνο των μνημονων εναι προφανς αδνατη), θα οδηγοσε την Ευρπη και την ΕΚΤ στο σταμτημα της τροφοδοσας των τραπεζν με ρευσττητα.

 

Επσης, στην «αναστολ» των δσεων των εγκεκριμνων δανεων, ενδεχομνως δε και των  ευρωπακν ενισχσεων (περ τα 20 δις €)  – οπτε η Ελλδα θα αναγκαζταν εκ των πραγμτων (de facto) να δηλσει αδυναμα πληρωμν, να χρεοκοπσει, να υιοθετσει το εθνικ της νμισμα και να οδηγηθε εκτς Ευρωζνης.

 

Στην περπτωση αυτ τα πρωτογεν πλεονσματα του προπολογισμο, ακμη και αν ταν πραγματικ, θα μετατρεπταν σε χρνο μηδν σε συνεχς αυξανμενα ελλεμματα – αφο, μαζ με τις τρπεζες, θα κατρρεε και η οικονομα, οπτε το μεγαλτερο μρος των εσδων του δημοσου θα αποτελοσε παρελθν.

 

Θα ταν δε τυχερ η Ελλδα, εν δεν επικρατοσε το απλυτο χος, με λα σα κτι ττοιο το συνοδεουν (πλρης παρλυση της οικονομικς ζως, κατακρυφη αξηση της εγκληματικτητας, επιθσεις σε καταστματα κοκ.).

 

Ο μοναδικς τρπος λοιπν για να κυβερνσει η αριστερ, εναι η ελεγχμενη υιοθτηση του εθνικο νομσματος, με τη βοθεια και τη συμφωνα της Ευρωζνης – μετ απ μα διαπραγμτευση, τσι στε:

 

(α)  ετε να διαγραφε να σημαντικ μρος του δημοσου χρους – της τξης των 240 δις €, τσι στε το χρος ως προς το ΑΕΠ να εναι της τξης του 50%,

 

(β)  ετε να μετατραπε το συνολικ εξωτερικ χρος της Ελλδας (δημσιο και ιδιωτικ) στις νες δραχμς, με τη σωστ ισοτιμα – παρλληλα με την επιμκυνση του χρνου αποπληρωμς του, με μηδενικ επιτκια, με «ρτρα εξαγωγν» κλπ. Εν εξασφαλιζταν παρλληλα και η ενσχυση του «δραχμικο» τραπεζικο συστματος για να τος απ την ΕΚΤ, τσι στε να απορροφηθον οι αρχικς «δονσεις», θα ταν εξαιρετικ θετικ.

 

Η διαπραγμτευση θεωρεται εφικτ, επειδ δεν συμφρουν την Ευρωζνη οι ανεξλεγκτες καταστσεις – εν μλλον δεν θα επμενε στο να παραμενει η Ελλδα μλος της. Το πρβλημα ββαια επικεντρνεται στο τι, η διαπραγμτευση θα πρεπε να προηγηθε της ανδου της αριστερς στην εξουσα – αφο διαφορετικ οι ζημες που θα προκαλονταν τις πρτες ημρες θα ταν πολ σοβαρς, πσο μλλον ταν εναι αδνατον να ακολουθσει αμσως μετ τις εκλογς το απαιτομενο κλεσιμο των τραπεζν (Bank holidays), ο περιορισμς των αναλψεων κλπ.

 

Περαιτρω, η υιοθτηση του εθνικο νομσματος θα πρεπε να συνοδευθε απ πολλς λλες ενργειες – μεταξ των οποων η εθνικοποηση των τραπεζν, συμπεριλαμβανομνης της Τρπεζας της Ελλδος, ο περιορισμς στις αναλψεις, καθς επσης στην ελεθερη διακνηση των κεφαλαων, η δημιουργα συναλλαγματικν αποθεμτων, η αναζτηση νων συμμχων και εξαγωγικν αγορν, οι προσπθειες αυτρκειας της ελληνικς οικονομας, η επιβολ δασμν για την «επιδτηση» της εγχριας βιομηχανας (αν και κτι ττοιο δεν εναι συμβατ με την ΕΕ), η κδοση ομολγων, με αποδκτες τους λληνες καταθτες κοκ.

 

λα αυτ, αν και εφικτ στην επτευξη τους, απαιτον προφανς την παρξη εξαιρετικ ικανν στελεχν τσο στην κυβρνηση, σο και σε νευραλγικς θσεις της οικονομας. Πολ περισστερο στην κεντρικ τρπεζα, αφο η εισαγωγ της δραχμς, καθς επσης η επανκτηση της νομισματικς κυριαρχας, δεν εναι καθλου εκολο να δρομολογηθε χωρς μεγλους «κλυδωνισμος» – μεταξ των οποων τη ραγδαα υποτμηση του νομσματος, την λλειψη βασικν αγαθν (φρμακα, ενργεια) και τις μεγλες  πληθωριστικς πισεις.

 

Σε κθε περπτωση μως, μετ απ να πολ επδυνο πρτο διστημα, εν η υιοθτηση του εθνικο νομσματος δρομολογοταν σωστ και ελεγχμενα, η Ελλδα θα μποροσε να αντικρσει ξαν με ελπδα το μλλον – γεγονς που εναι αδνατον να συμβε ποτ, σο η Τρικα παραμνει στην πατρδα μας, εφαρμζοντας την εγκληματικ πολιτικ της.

 

Ευρ, η ρα της αλθειας

       e-mail
«<123456789>»

blog
, .