Βασίλης Βιλιάρδος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
***ΠΡΟΣΟΧΗ***
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 20 Δεκεμβρίου η υπηρεσία του Capital.gr
Capital Blogs θα αναστείλει τη λειτουργία της για τεχνικούς λόγους.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Λίγα λόγια για εμένα
Είμαι οικονομολόγος, πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Έχω εκδώσει το βιβλίο «Υπέρβαση Εξουσίας» και γράφω οικονομικές αναλύσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Πρόσφατες εκδόσεις "Η κρίση των κρίσεων" σε τρία βιβλία.
Σύνδεσμοι


ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
3755 αναγνώστες
Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010
14:04

Η ραγδαία εξελισσόμενη «δημοσιονομική κρίση», σηματοδοτεί το ξεκίνημα ενός επικίνδυνου «εμφυλίου πολέμου» ο οποίος, με αφετηρία την Ευρωζώνη, απειλεί να επεκταθεί σε όλες τις ανεπτυγμένες «δυτικές» οικονομίες

 

***************

 

Η χθεσινή τοποθέτηση της γερμανικής Deutsche Bank, η οποία ανέφερε ότι, μία πιθανή χρεοκοπία της Ελλάδας θα ήταν μεγαλύτερη από αυτές της Αργεντινής και της Ρωσίας μαζί, ήταν τουλάχιστον αστεία - αν όχι κακόβουλη. Πόσο μάλλον όταν αναφερόταν σε ένα ποσόν ύψους 254 δις €, ίσο με το δημόσιο χρέος της χώρας μας - σε αντιπαράθεση με το δημόσιο χρέος της Αργεντινής (57,2 δις €) και της Ρωσίας (51 δις €), την εποχή της χρεοκοπίας τους (!)

 

Κατ’ αρχήν, μία ενδεχόμενη χρεοκοπία της χώρας μας δεν θα αφορούσε μόνο το δημόσιο χρέος, αλλά σχεδόν το σύνολο του εξωτερικού χρέους μας - το δημόσιο και το ιδιωτικό δηλαδή, το οποίο υπολογίζεται ότι ξεπερνάει τα 400 δις €. Είναι αυτονόητο άλλωστε ότι, εάν τυχόν πτώχευε η Ελλάδα, θα ήταν αδύνατον να μείνουν «ανέπαφες» οι επιχειρήσεις της - πολύ περισσότερο οι τράπεζες της.  Περαιτέρω, μία ανεπτυγμένη «δυτική» Οικονομία, όπως η Ελλάδα, είναι προφανές ότι έχει υψηλά επίπεδα δανεισμού, σε πλήρη αντίθεση με μία αναπτυσσόμενη Οικονομία, όπως η Αργεντινή και η Ρωσία στα τέλη του προηγουμένου αιώνα – πόσο μάλλον αφού δεν ανήκαν σε καμία διακρατική ένωση, αντίστοιχη με την ευρωπαϊκή. Ο πίνακας που ακολουθεί τεκμηριώνει την τοποθέτηση μας:

 

Πίνακας Ι: Δημόσιο χρέος  σε ποσοστά του ΑΕΠ, πρόγνωση για το 2014

 

Μέσος όρος των αναπτυγμένων Οικονομιών του G20

114 %

Μέσος όρος των αναπτυσσόμενων Οικονομιών του G20

35 %

Πηγή: MM (Goldman Sachs, EKT, Thomson Datastream, ΔΝΤ)

 

Η χρέωση των αναπτυσσόμενων Οικονομιών, ακόμη και σήμερα (πόσο μάλλον το 1998), είναι κατά πολύ χαμηλότερη - σε σύγκριση με την υπερχρέωση των ανεπτυγμένων, η οποία θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο στο άμεσο μέλλον.

 

Συνεχίζοντας, η Ιταλία είναι σε πολύ δυσμενέστερη θέση, ενώ αποτελεί έναν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο για το κοινό νόμισμα. Στο άρθρο μας «Έξοδος από την Ευρωζώνη», είχαμε επισημάνει τα παρακάτω:

 

Οι «οικονομικές συνέπειες» της εξόδου ενός κράτους-μέλους για την Ε.Ε. είναι ανάλογες με το μέγεθος της Οικονομίας του. Η επαναφορά του αρχικού νομίσματος στη χώρα που εξέρχεται, σημαίνει την ανταλλαγή του με το Ευρώ. Ανεξάρτητα όμως από την ισοτιμία ανταλλαγής που αποφασίζεται, είναι πολύ πιθανόν οι ιδιοκτήτες του Ευρώ, οι Πολίτες δηλαδή της χώρας που παύει να είναι μέλος της Ευρωζώνης, να «ξεφύγουν» από την ανταλλαγή και να διατηρήσουν στην κατοχή τους τα αποταμιευμένα €. Επειδή λοιπόν δεν θα επιστραφούν αρκετά € στην κεντρική τράπεζα της εν λόγω χώρας, δεν θα μπορέσει αυτή με τη σειρά της να εξοφλήσει τις οφειλές της απέναντι στο Ευρωπαϊκό Σύστημα των Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) – που όμως διατηρεί σαν εγγύηση (και θα παρακρατήσει «καταναγκαστικά») το σχετικά χαμηλό ποσοστό συμμετοχής της «τοπικής» κεντρικής τράπεζας στην ΕΚΤ. ……..Ο «πληθωρισμός εξόδου» μίας μικρής χώρας, είναι σχεδόν αμελητέος για όλες τις υπόλοιπες, ενώ μίας μεγάλης (όπως για παράδειγμα της Ιταλίας, η οποία διαθέτει πολλαπλάσια ποσότητα € από αυτήν της Ιρλανδίας), είναι εξαιρετικά επικίνδυνος.

 

Ακριβώς λόγω των παραπάνω καταστροφικών συνεπειών για το € (ενδεχομένως και της «σκοτεινής επικινδυνότητας» της), η Ιταλία φαίνεται προς στιγμήν να μην ενοχλείται ιδιαίτερα, εκ μέρους των βόρειων ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης σε πολύ άσχημη θέση είναι και η σημαντικά μεγαλύτερη από εμάς Ισπανία, σε σχέση με την οποία είχαμε επισημάνει τις εξής ιδιαιτερότητες, στο άρθρο μας «Δημοσιονομικές αναταράξεις»:

 

Με το ξεκίνημα της αμερικανικής κρίσης των ενυπόθηκων δανείων χαμηλής εξασφάλισης, σταμάτησε απότομα η οικοδομική ανάπτυξη της Ισπανίας. Τον Ιανουάριο του 2008, οι τιμές των ακινήτων ήταν κατά -27% χαμηλότερες από τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους, ενώ για το 2008 υπολογίζεται μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας κατά -72%. Το γεγονός αυτό θα έχει μεγάλες επιπτώσεις στις τράπεζες, το αργότερο όταν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θελήσουν να τα πουλήσουν, μη έχοντας τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους (δόσεις δανείων).   

 

Φυσικά, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι ισπανικές τράπεζες έχουν τιτλοποιήσει τα ανυπόθηκα δάνεια, δημιουργώντας από αυτά τα γνωστά προϊόντα RMBS (retail mortgage backed securities). Σύμφωνα με τη Moodys, το 2006 οι τράπεζες πούλησαν στις διεθνείς αγορές τέτοια προϊόντα αξίας 38 δις € - το 2007 ακόμη περισσότερα, συνολικής αξίας 62 δις €. Μετά το ξέσπασμα της κρίσης όμως, ακόμη και RMBS με αξιολόγηση ΑΑΑ πουλιούνται πολύ δύσκολα, καθώς επίσης σε πολύ χαμηλές τιμές (γύρω στο 55% της ονομαστικής τους αξίας).

 

Οι ισπανικές όμως τράπεζες, δεν είναι διατεθειμένες να πουλήσουν σε τόσο χαμηλές τιμές, αφού έχουν τη δυνατότητα να τα τοποθετήσουν σαν εγγυήσεις στην ΕΚΤ, έναντι βραχυπρόθεσμων πιστώσεων εκ μέρους της (!). Στην προκειμένη περίπτωση, η μειωμένη εκτίμηση εκ μέρους της ΕΚΤ είναι μόλις -18%, γεγονός που σημαίνει ότι οι τράπεζες, για κάθε «τιτλοποιημένο» ενυπόθηκο δάνειο τους, «εισπράττουν», δανείζονται δηλαδή από την ΕΚΤ, το 80% περίπου της αξίας του (κατά την άποψη μας, μία ιδιαίτερα ενοχλητική αυθαιρεσία εκ μέρους της ΕΚΤ, η οποία θεωρεί ότι «νομιμοποιείται» να ελέγχει άλλα κράτη, όπως το δικό μας, χωρίς η ίδια να ελέγχεται αντίστοιχα).

 

Η «αποφασιστική» ερώτηση όμως έχει σχέση με την πραγματική αξία των RMBS, τα οποία αξιολογούνται με ΑΑΑ. Εάν δηλαδή η αξιολόγηση τους βασίζεται στις αστρονομικές τιμές των κατοικιών πριν από το 2007, καθώς επίσης στις υπερτιμολογήσεις των μεσιτικών εταιρειών που εξασφάλιζαν την 100% χρηματοδότηση των ακινήτων, τότε τα ισπανικά RMBS δεν αξίζουν ούτε καν το χαρτί, επάνω στο οποίο «τιτλοποιήθηκαν».

 

Το χειρότερο δυνατόν σενάριο βέβαια θα ήταν τυχόν χρεοκοπία κάποιας από τις ισπανικές τράπεζες, οι οποίες έχουν τοποθετήσει τα RMBS σαν εγγύηση για τη λήψη δανείων εκ μέρους της ΕΚΤ. Τότε η ΕΚΤ θα ήταν υποχρεωμένη να ζητήσει η ίδια την εξόφληση των επί μέρους δανείων από τους Ισπανούς, οι οποίοι τα έχουν λάβει υποθηκεύοντας τις κατοικίες τους. Εάν δεν τα καταφέρει να εισπράξει αυτές τις απαιτήσεις, τότε οι ζημίες θα επιβαρύνουν την Ευρωζώνη – επομένως όλους τους Ευρωπαίους Πολίτες, οι οποίοι θα κληθούν να αναλάβουν τα χρέη της ΕΚΤ, χωρίς καν να ερωτηθούν προηγουμένως Πρόκειται λοιπόν για μία ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της Οικονομίας της Ε.Ε., μεγάλης ισχύος, εξαιρετικά απειλητική, καθώς επίσης αποφασιστική για το μέλλον της – όπως και για το νόμισμα της”.                       

 

Ολοκληρώνοντας, ο πίνακας που ακολουθεί τεκμηριώνει το γεγονός ότι, πολλές άλλες χώρες της Ευρωζώνης είναι αντιμέτωπες με προβλήματα ανάλογα με τα δικά μας – ειδικά όσον αφορά το εξωτερικό χρέος τους, είναι σε όλες κατά πολύ υψηλότερο από το δικό μας (σε ποσοστά επί του ΑΕΠ).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: Βασικοί οικονομικοί δείκτες (2007, ΑΕΠ-Προϋπολογισμός-Ταμείο-Εξαγωγές-Εισαγωγές-Εμπορικό Ισοζύγιο, Εξωτερικό χρέος σε δις $, f.o.b.)

 

Δείκτες

Ισπανία

Ελλάδα

Ιρλανδία

Πορτογαλία

Ιταλία

 

 

 

 

 

 

ΑΕΠ

1.153,00

237,90

219,70

184,20

1.862,00

Κατά κεφαλήν εισ.*

33.700

30.500

45.600

21.800

31.000

Εργαζόμενοι

22,01

4,94

2,21

5,62

24,86

Ανεργία (%)

7,60

8,40

5,00

8,00

6,70

Πληθωρισμός (%)

2,40

2,60

4,70

2,40

1,70

Δημ. Χρέος (% ΑΕΠ)

35,70

81,70

21,10

65,80

105,60

Έσοδα (Budget)

571,10

111,90

93,85

92,35

976,00

Έξοδα (Budget)

544,90

120,70

91,07

99,59

1.029,00

Έσοδα-Έξοδα

26,20

-8,80

2,78

-7,24

-53,00

Βιομ. παραγ. (%)**

3,00

3,20

5,00

1,80

1,30

Ταμείο

-126,30

-36,4

-12,60

-18,53

-57,94

Ρεζέρβες συν/χρυσός

16,32

2,70

0,84

10,40

69,00

Εξαγωγές

248,30

25,76

124,80

50,72

474,80

Εισαγωγές

359.10

79,92

90,35

72,19

483,60

Εμπορικό Ισοζύγιο

-110,08

-54,16

34,45

-21,47

-8,80

Εξωτερικό χρέος

2.047,00

371,50

1.841,00

415,50

2.345,00

*  PPP σε $ (Purchasing power parity): Σε αγοραστική αξία  Πηγή: iq Πίνακας: Β. Βιλιάρδος

** Ποσοστό αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής

   

Σύμφωνα με τον πίνακα, μία πιθανή χρεοκοπία της Ισπανίας θα ήταν σχεδόν 20πλάσιου μεγέθους (σε όρους εξωτερικού χρέους, με στοιχεία 2007) από τις Ρωσία και Αργεντινή μαζί, της Ελλάδας 4πλάσιου, της Ιρλανδίας 18πλάσιου, της Πορτογαλίας 4πλάσιου και της Ιταλίας 23πλάσιου.

 

Συμπερασματικά λοιπόν, δεν έχει κανένα νόημα να ασχολούμαστε με τις τουλάχιστον παράδοξες τοποθετήσεις της γερμανικής τράπεζας για τη χώρα μας, οι οποίες υποδηλώνουν ενδεχομένως το ξεκίνημα ενός εμφυλίου πολέμου εντός της Ευρωζώνης. Ένας τέτοιος εμφύλιος πόλεμος δεν θα ωφελήσει καθόλου το κοινό νόμισμα ενώ, εάν «διευρυνθεί» στην Ε.Ε., όπου μόνο το εξωτερικό χρέος της Μ. Βρετανίας είναι πάνω από το 400% του ΑΕΠ της (υπερβαίνει τα 10 τρις $) ή συμπεριλάβει και τις Η.Π.Α. (πιθανόν στα 15 τρις $ σήμερα), θα αποβεί καταστροφικός για το σύνολο των χωρών του δυτικού κόσμου.

 

Αθήνα, 19. Ιανουαρίου 2010

Βασίλης Βιλιάρδος

viliardos@kbanalysis.com

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ:

 

Αξιολογήστε το άρθρο 
25 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
Σχόλια

19/01 14:17  jgeorg
κ Βιλιαρδο

Να κανετε συγκρισεις της ελλάδας με τα υπόλοιπα PIGS που έχουν ευρώ ειναι λογικό.

Το να συγκρινομαστε με υπερδυναμεις οπως Αγγλια , Αμερικη , Ιαπωνια ... που μπορουν να κοψουν κατα βουληση μαγικα χαρτακια δεν ειναι λογικό. Καποια στιγμή πρέπει αντι να ψαχνουμε να βρουμε χώρα που ειναι σε χειροτερη κατασταση απο εμάς (ξερετε εσεις καποιας πλην των σοσιαλιστικών?) να εντοπισουμε τα προβληματα μας και να τα λυσουμε.

Αληθεια ... ποια ανεπτυγμενη χώρα εχει χειρότερα προβληματα απο εμας?
19/01 14:36  Βασίλης Βιλιάρδος
jgeorg: Σχετικά με το ότι πρέπει να λύσουμε τα οικονομικά προβλήματα μας (είναι εντοπισμένα – κυρίως στις ανεξέλεγκτες δημόσιες δαπάνες, στο αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο, στην αποβιομηχανοποίηση και στις ζημιογόνες κρατικές εταιρείες), χωρίς να ψάχνουμε χειρότερους από εμάς, έχετε απόλυτο δίκιο. Από τις ανεπτυγμένες χώρες (εκτός Μ. Βρετανίας και Η.Π.Α., όπως προτιμάτε), μεγαλύτερα (αλλά όχι χειρότερα, λόγω ισχύος) προβλήματα από την Ελλάδα έχει, κατά την άποψη μου, η Ιταλία.
19/01 14:48  jgeorg
Κατα την άποψη μου η Ιταλία εαν εφαρμόσει προγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης (μειωνοντας την αγοραστική δύναμη των Ιταλων και τις δαπανες του κρατους) μπορεί τα διπλά ελλείματα (ισοζυγιο/δημοσιου) να τα κάνει πλεονασματα.


Εμεις χωρις ΤΕΡΑΣΤΙΑ υποβαθμιση του βιοτικου επιπεδου μπορουμε? Κατα την αποψη μου η Ιταλια είναι σε ΠΟΛΥ καλυτερη κατασταση.
19/01 15:07  zachmour
Αυτό που δεν μου απάντησε ποτέ κανείς είναι τι θα γίνει αν αύριο το πρωί μαζευτεί ο Μπερλουσκόνι, ο Σαρκοζί, η Μέρκελ κλπ και πουν πόσα χρωστάμε? Τόσα? Ωραία σήμερα διαγράφονται. Τελεία και παύλα. Τι θα γίνει? Θα χρεοκοπήσει ο Trichet ή ο Bernanke? Είναι δυνατόν να πονοκεφαλιάζει ολόκληρη η ανθρωπότητα γιατί χρωστάει λεφτά σε έναν ή δύο εκτυπωτές??? Ακούγεται αφελές αλλά έτσι ακριβώς είναι...
19/01 15:45  jgeorg
ΖΑΧ... σωστη η σκεψη σου.

Αυτο που λες ειναι το υστατο μέτρο πριν την καταρευση του καπιταλισμου. Να πουν οτι ολοι αναλογικα θα σβησουμε χρεη στο 50% επι του ΑΕΠ. Ως τοτε το χρέος θα ειναι ρυθμιστής εισοδηματων - κφαλαίου.
19/01 15:48  jgeorg
ΑΑΑ...και κάτι ακομη.

Στην περιπτωση αυτη ΖΑΧ θα ευνοηθουν οι κρατικοδιαιτοι ολου του κοσμου (θα εχουν παλι περιθωρια για ελλειματα) και τα χρηματα θα αφαιρεθουν απο την πραγματικη οικονομια (μεσω πληθωρισμου).

Γιατι η παραγωγικοτητα και ο πραγματικος πλουτος ειναι συγκεκριμενος. Οποτε διαγραφοντας χρεη απο καπου αφαιρεις...και καπου προσθετεις. Εαν ο κοσμος ειχε σοσιαλιστικες κυβερνησεις ηδη θα συζητιοταν.
19/01 16:59  Βασίλης Βιλιάρδος
zachmour-jgeorg: Τα χρήματα ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν το παραγόμενο προϊόν – το ΑΕΠ δηλαδή. Εάν δεν είχαμε χαρτονομίσματα, θα στέλναμε για παράδειγμα στις Η.Π.Α. γεωργικά προϊόντα και θα παίρναμε αυτοκίνητα. Στην περίπτωση αυτή, θα έπρεπε βέβαια να παράγουμε πρώτα, για να «ανταλλάξουμε» αργότερα. Επομένως, το χρέος μας σε σχέση με το ΑΕΠ μας θα ήταν νομοτελειακά «αρνητικό».

Με την «εφεύρεση» των χρημάτων, το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ σχεδόν μηδενίσθηκε, αφού στέλναμε προϊόντα και εισπράτταμε τα χρήματα – δεν μεσολαβούσε λοιπόν σημαντικός «χρόνος ανταλλαγής» (όσο ΑΕΠ παράγαμε, τόσα και χρήματα). Με την «εφεύρεση» της πίστωσης (επί πλέον του κεφαλαίου), εισπράτταμε ουσιαστικά χρήματα πριν παράγουμε προϊόντα (από τράπεζες κλπ) – οπότε το χρέος, σε σχέση με το ΑΕΠ, έγινε θετικό (η εργασία είναι επίσης «παραγόμενο προϊόν», οπότε η αμοιβή της μπορεί να χρηματοδοτηθεί, όπως συμβαίνει - με το ρίσκο όμως της ανεργίας). Όταν διαγράφει μία χώρα τώρα τα χρέη μίας άλλης, είναι σαν να της «χαρίζει» ΑΕΠ, μειώνοντας το δικό της (άρα περιορίζεται αντίστοιχα το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού της)

Σήμερα, τα «τυπωμένα» χρήματα έχουν συμπληρωθεί και με άλλες «υποσχετικές πληρωμής» (ομόλογα, κλπ), οπότε έχει χαθεί εντελώς ο έλεγχος (πόσο μάλλον στην Ελλάδα, με τις μεταχρονολογημένες επιταγές, ή στις χώρες που τυπώνουν αφειδώς χρήματα, στη βάση «μελλοντικών προσδοκιών» – Η.Π.Α. κλπ). Όταν όμως μία από αυτές τις «υποσχετικές πληρωμής» αποδειχθεί αναξιόπιστη, εάν «διαμαρτυρηθεί» δηλαδή, τότε αρχίζει ο καθοδικός σπειροειδής κύκλος της «πιστωτικής συρρίκνωσης» (αφού ο ένας δεν εμπιστεύεται πλέον τον άλλο – δεν είναι σίγουρος δηλαδή ότι «θα του παραδώσει ΑΕΠ» - θεωρητικά πάντα), με καταστροφικά αποτελέσματα για τα υπερχρεωμένα και μικρότερα (εν πρώτοις) κράτη. Ελπίζω να μπόρεσα να αποτυπώσω σωστά τη σκέψη και να απάντησα – έστω εν μέρει. Τέλος, εάν η Ιταλία μπορεί, τότε μπορούμε και εμείς.
19/01 17:01  geokalp
από ότι καταλαβαίνω, συμπλέετε και εσείς με αυτούς που θεωρούν "παρενέργεια" των εκτάκτων μέτρων παροχής ρευστότητας τη σημερινή κατάσταση τόσο της Ελλάδας όσο πχ και της Ισπανίας, ειδικά των "εγκλωβισμένων" τραπεζών τους
19/01 17:58  jgeorg
1 μεγεθος θα αναφέρω για να μην συγκρίνουμε ανομοια προβληματα

Στο εμπορικο ισοζυγιο
Ιταλία -0,5% του ΑΕΠ
Ελλαδα -23% του ΑΕΠ

Μια χώρα που δεν παραγει σχεδον τίποτε και κατ'επεκταση εχει εξευτελιστικο υψος εξαγωγων την συγκρινουμε με την Ιταλια των 475δις εξαγωγών? Εντύπωση μου κάνει αυτο που λέτε!
19/01 18:00  jgeorg
Δεν είναι τυχαίο που είπα ότι η Ιταλία με σοβαρο 3ετές ΠΣΑ γυρναει ΑΝΕΤΑ σε διπλά πλεονάσματα ενώ εμείς για να καταφέρουμε διπλά πλεονάσματα πρέπει να πτωχεύσουμε.
19/01 18:47  romanov
jgeorg
Η Αμερική καλά τα κατάφερε. Έδωσε οδηγίες να υποτιμήσουν την Ελλάδα, για να επιτεθεί έξυπνα στην Ευρώπη και για να ξεχάσει ο κόσμος τα δικά της χάλια. Εμείς γιατί επιμένουμε ελληνικά, εκεί που δεν πρέπει;
19/01 18:55  Frixos
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Ο χαρακτηριστικότερος τίτλος για τις αντιδράσεις και τα σχόλια της κοινής γνώμης εξ αιτίας των μπλόκων των αγροτών.

Τα σχόλια στο
http://www.naftemporiki.gr/news/viewcomments.asp?id=1767110&mode=read

τα λέει όλα, μόνο τα ρόπαλα και τα όπλα λείπουν.
19/01 19:54  jgeorg
Ρομανοβ απλα μεταξυ μας να μην κοροιδευομαστε. Ας μου κλεινατε το ματι να ελεγα και εγω με αλλα λογια να αγαπιομαστε. Απλα εχω την αισθηση ότι ηρθε η ώρα να πουμε τα συκα συκα και την σκάφη σκαφη σε αυτη την χώρα.
19/01 20:43  τσατσαρα
Πολύ ενημερωτικό ,όπως πάντα το άρθρο σας.
Κε Βιλιάρδε, θα ήθελα και τη γνώμη σας για αυτό το δημοσίευμα.Είναι ένα δεύτερο πρόβλημα από την ίδια αιτία, και ίσως σοβαρότερο και μονιμότερο.Ευχαριστώ.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11826&subid=2&pubid=9600869
19/01 21:37  romanov
jgeorg, δεν καταλαβαίνω τη μανία μας με τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη μόνο όσον αφορά την Ελλάδα. Νομίζεις ότι η Ιταλία ή οι άλλοι είναι πιο τίμιοι σε όσα κάνουν; Εγώ πάλι πιστεύω ότι δεν έχουν το δικό μας ερασιτεχνισμό και δεν βάζουν τα χέρια τους να βγάλουν τα μάτια τους, ανακοινώνοντας δημόσια δύο φορές ότι τα στατιστικά τους είναι νοθευμένα. Στο τέλος εμείς τα πληρώνουμε με εξτρα τόκους, όπως στα τρίμηνα ομόλογα σήμερα. Δες τι κάνει το Ντουμπάι και πες μου αν έχω άδικο http://www.capital.gr/News.asp?id=890816
19/01 22:13  kikou04
Εξαιρετικός κύριε Βιλιάρδε.

Μήπως αυτή η Ιστορία με την Ελλάδα γίνεται, μόνο και μόνο για να υποτιμηθεί το ευρώ? Μόνο η Ελλάδα θα μπορούσε να φαινόταν ως ο χειρότερος κρίκος της Ε.Ε. και ταυτόχρονα να μην απειλείται η ίδια η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ερώτημά μου δεν είναι ρητορικό ... ασφαλώς και αν έχετε εκτίμηση θα ήθελα να τη διαβάσω.
Σας ευχαριστώ
19/01 22:23  zachmour
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Θα συμφωνούσα πλήρως (μάλιστα δεν θα έκανα καν το "αφελές" μου σχόλιο) αν ας πούμε κάποια κράτη ήταν υπερχρεωμένα και κάποια άλλα πλεονασματικά. Άρα το χάρισμα των χρεών όντως θα βοηθούσε κάποιους και έριχνε κάποιους άλλους. This is not the case though. Όλα τα Κράτη είναι χρεωμένα στις Τράπεζες τους που αυτές τα έχουν πάρει από έναν εκτυπωτή. Το να διαγράψεις χρέη μειώνοντας το ΑΕΠ ενός εκτυπωτή ή ενός τραπεζικού ιδρύματος δεν μου ακούγεται τόσο παράλογο...

Εσείς ο ίδιος γράφετε κύριε Βιλιάρδο ότι οι Ισπανοί πχ έχουν τιτλοποιήσει κάποια δάνεια και έναντι αυτών δανείζονται από την ΕΚΤ. Ε ας πούμε ότι τα δάνεια αυτά δεν αποπληρώνονται αυτό θα σημαίνει ότι η ΕΚΤ έχει τυπώσει κάποια χρήματα έναντι ενός προϊόντος άνευ αξίας. Ε και? Στο παθητικό της ΕΚΤ θα εμφανιστεί μια τεράστια μάυρη τρύπα. So what? Σαν πως τα δούλεψε και τα έβαλε αυτά τα χρήματα στο ενεργητικό της.

Ή αλλιώς αν αύριο το πρωί σταματήσουν όλες οι χώρες να πληρώνουν τόκους για τα χρέη τους στις τράπεζες τι θα γίνει? Οι τράπεζες θα σταματήσουν να βγάζουν κέρδη από τη διαμεσολάβηση και οι Κεντρικές Τράπεζες από την εκτύπωση. Ε και? Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό να μιλάμε για ΑΕΠ και παραγωγή πλούτου όταν αναφερόμαστε στην έκδοση χρήματος αυτή καθ εαυτή ως πράξη.
19/01 23:01  travolta
Ας θυμηθούμε λίγο πως πριν μερικά χρόνια (όχι πολλά) γίνονταν και πόλεμοι μεταξύ των αναπτυγμένων δυτικών χωρών, στις δε υπανάπτυκτες συνεχίζουν να γίνονται.
19/01 23:40  Ydroxoos
Με βάση την σημερινή θέση ως ποσοστό επί του ΑΕΠ τις πρωτογενές παραγωγής ακόμα και με πλεόνασμα στον προϋπολογισμό άλλα ακόμα και με δημόσιο χρέος στο μισό σε απόλυτους αριθμούς του σημερινού το κράτος είναι υποχρεωμένο να δανείζεται περί τα 10δις ευρώ ετησίως για να κρατά επαρκή την ρευστότητα εντός των συνόρων λόγω αρνητικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
Με άλλα λόγια η χώρα χρειάζεται παραγωγή αντικειμένων και όχι παραγωγή ιδεών και μόρφωσης.
Πριν 30 χρόνια χρειαζόμασταν σχολεία νοσοκομεία δρόμους.
Αυτά όμως δεν παράγουν τίποτα
19/01 23:47  epidoxos
Κυριε Βιλιαρδο,
το αρθρο σας για αλλη μια φορα ειχε εξαιρετικο ενδιαφερον.
Θα θεωρουσατε πιθανη στο αμεσο μελλον και κατω απο τη πιεση των δημοσιονομικων προβληματων μια πρωτοβουλια των PIGS μαζι ενδεχομενως με την Ιρλανδια αλλα και αλλες χωρες εστω και τις πολυ μικρες (πχ Μαλτα, Κυπρος) που για την ωρα πληττονται απο το ακριβο ευρω να θεσουν συντονισμενα τις ενστασεις τους οσον αφορα την ακολουθουμενη οικονομικη πολιτικη εκ μερους της ΕΚΤ η ακομη και θεμα αναθεωρησης του συμφωνου σταθεροτητας δεδομενης της διεθνους κρισης? Ξερω οτι το ερωτημα ακουγεται απλοικο, η ΕΚΤ λειτουργει αν δεν απατωμαι ως ανεξαρτητη αρχη κτλ..ομως αν υποθεσουμε οτι το ευρω συνεχιζει να παραμενει τοσο υπερτιμημενο (παρα την οποια ταση πτωσης της ισοτιμιας του σε σχεση με το δολαριο που πολλοι διαβλεπουν) στραγγαλιζοντας ουσιαστικα τις οποιες αναπτυξιακες δυνατοτητες των χωρων του νοτου, ποσο παραλογο ειναι οι χωρες αυτες αντι στωικα να προσπαθουν να αντιμετωπισουν μια αδιεξοδη ουσιαστικα κατασταση να αντιδρασουν συντονισμενα? Σιγουρα η Ελλαδα εχει απωλεσει καθε ιχνος πολιτικης αξιοπιστιας οχι ομως και οι αλλες χωρες...τι πιο λογικο να θεσουν το ζητημα ισχυριζομενες οτι η ακολουθουμενη τακτικη δεν τις ευνοει καθολου σε σχεση με τις χωρες του Βορα? Ακομη και αν υποθεσει κανεις οτι σιγουρα χωρες οπως η Γερμανια ή η Ολλανδια εχουν ειδικο βαρος και αρα δυνατοτητα να προωθουν αποτελεσματικα τις επιδιωξεις τους..θεωρητικα οι αποφασεις λαμβανονται στη βαση της ισοτιμιας, επιπλεον ειναι παραλογο να αγνοουνται οι επιπτωσεις σε χωρες που ουτως η αλλως πληθυσμιακα αντιπροσωπευουν σημαντικοτατο ποσοστο του ευρωπαικου πληθυσμου (125 εκ ειναι ο συνολικος πληθυσμος των 4 χωρων του νοτου) αλλα και σημαντικο ποσοστο του ΑΕΠ ολοκληρης της ευρωζωνης (υποθετω γυρω στο 35% του συνολικου ΑΕΠ της)...Ποσο λογικο ειναι να επιμενουν πχ οι Γερμανοι σε ελλειματα κατω του 3% οταν ξεκαθαρα η διεθνης κατασταση δεν ειναι ιδια οπως 10 χρονια πριν που ληφθηκαν οι αποφασεις και τη στιγμη που ολες οι χωρες πλεον υποφερουν απο
19/01 23:48  epidoxos
μεγαλα ελειματα?
19/01 23:57  Ydroxoos
Οπότε 2 πράγματα μπορούν να σώσουν την χώρα
Η χρεοκοπία έτσι ώστε από την αρχή να ξεκινήσει
Να λειτουργήσει ως μπανανια σε ότι κρατάει το χρήμα μέσα η φέρνει με παραγωγή από έξω
Την πρώτη περίπτωση την απεύχομαι λόγω Τουρκίας οπότε μόνο η δεύτερη μας μένει

Για τον λόγο ότι το μορφωτικό επίπεδο τις χώρας είναι καλύτερο από πριν 30 χρόνια πιστεύω ότι αποκλείετε να συμβεί και το δεύτερο
Η γνωστή πλέον η ξερολα όλων των μορφωμένων επί παντως επιστητού όπως και η απέχθεια τους σε οτιδήποτε προσφέρει στην πατρίδα
20/01 01:26  ΣΟΛΩΝ (όχι ο σοφός)
Εξαιρετικό το άρθρο και συνοδεύτηκε από επίσης υψηλού επιπέδου σχόλια από όλους και μπράβο σας! Σημαντική η υπόθεση εργασίας του Ζαχαρία κι ίσως αξίζει μια ανάλυση μόνη της. Τολμώ να πω ότι δεν βλέπω καμιά απολύτως πιθανότητα να αποφασιζόταν ποτέ κάτι τέτοιο, αφού ο στόχος του κάθ'ενός από τους μεγάλους του παιχνιδιού είναι πως θα μεγαλώσει την δική του επιρροή εις βάρος των υπόλοιπων και πάντως ποιός θα "κατακτήσει" οικονομικά περισσότερες μικρότερες χώρες.
20/01 12:16  Βασίλης Βιλιάρδος
jgeorg: Δεν θα ήθελα να αντιδικήσω μαζί σας για την Ιταλία – αν θέλετε σημειώστε μόνο ότι, το δημόσιο χρέος της είναι πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, ενώ δεν έχει κάνει καμία δεσμευτική δήλωση για το σημερινό έλλειμμα της (όπως δυστυχώς εμείς). Φυσικά είμαι σύμφωνος μαζί σας σε σχέση με τις «εξευτελιστικές» εξαγωγές μας. Ευτυχώς που το αρνητικό ισοζύγιο πληρωμών μας, «μετριάζεται» από τη ναυτιλία και τον τουρισμό (ακόμη). Πάντως, δεν είναι απαραίτητο να πτωχεύσουμε, εάν δραστηριοποιηθούμε έγκαιρα και σωστά (ο κίνδυνος βέβαια είναι μεγάλος και άμεσος). Τέλος, πολύ φοβάμαι ότι, όλος ο δυτικός κόσμος θα βρεθεί αντιμέτωπος με μία σημαντική υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του - λόγω της παγκόσμιας αναδιανομής εισοδημάτων «εν εξελίξει», προς όφελος κυρίως της Ασίας.

geokalp: Δεν συμπλέω με αυτούς που αναφέρετε, αφού πιστεύω ότι τα έκτακτα μέτρα απλά μετατόπισαν το πρόβλημα επαυξημένο στο μέλλον. Εκτός αυτού, οι παρεμβάσεις στη λειτουργία της ελεύθερης Οικονομίας είναι σχεδόν νομοτελειακά καταστροφικές. Το πρόβλημα υπήρχε ανέκαθεν, αλλά φάνηκε καθαρά με τη «βοήθεια» της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

romanov: Συμφωνώ απόλυτα με τη μετατόπιση του προβλήματος στην Ευρώπη από τις Η.Π.Α. Δυστυχώς, η Ε.Ε. δεν έχει την «οξυδέρκεια» των αμερικανών, αλλά ούτε και τα εφόδια τους.

mylobos: Ο εσωτερικός εμφύλιος πόλεμος είναι πράγματι πολύ επικίνδυνος – πόσο μάλλον όταν κάποια στιγμή διεξαχθεί μεταξύ της «άρχουσας τάξης» των «κρατικών λειτουργών» (500.000) και των υπολοίπων εργαζομένων (4.500.000).
20/01 12:42  Βασίλης Βιλιάρδος
τσατσαρα: Σας ευχαριστώ πολύ για το εξαιρετικά ενδιαφέρον link – το άρθρο είναι πράγματι αντικειμενικό (δυστυχώς). Στις χώρες του ευρωπαϊκού βορά κυριαρχεί το «δόγμα» της δύναμης, της κυριαρχίας και της υποταγής (δείτε την καταπληκτική ομοιότητα που υπάρχει ανάμεσα στην «Πλατωνική» θεωρία της δικαιοσύνης και στη θεωρία/πρακτική του «ολοκληρωτισμού» - και στα δύο, ως γνωστόν, κυβερνούν οι «εκλεκτοί»: είτε αυτοί είναι άτομα, είτε χώρες). Ακριβώς για το λόγο αυτό, οι άνθρωποι εκεί είναι πειθαρχικοί (υπακούουν, δεν τολμούν να φέρουν καμία αντίρρηση), παραγωγικοί (για τα κράτη τους όμως – ελάχιστα για τον εαυτό τους), αποτελεσματικοί και «βλοσυροί» - διασκεδάζουν μόνο όταν ευρίσκονται σε διακοπές στο εξωτερικό. Αντίθετα, στο νότο επικρατεί η απόλαυση, η ανοχή και η ελευθερία (απειθαρχία, αναποτελεσματικότητα, ελάχιστα για το κράτος – πολλά για τον εαυτό τους, χαμόγελο). Αυτό που συνήθως ισχυρίζονται οι «Βόρειοι» για τους «Νοτίους» είναι το ότι, απολαμβάνουν τη ζωή τους, αλλά είναι ανεύθυνοι και δεν μπορείς ποτέ να τους εμπιστευθείς (αναξιοπιστία). Η «μεγάλη σύγκρουση» λοιπόν, κατά την υποκειμενική μου άποψη πάντοτε, θα είναι κάποια στιγμή αναπόφευκτη.

kikou04: Έχετε απόλυτο δίκιο στις διαπιστώσεις σας – όχι όμως με αποκλειστικό στόχο την υποτίμηση του €. Έχω αναφερθεί στο θέμα, στην ανάλυση μου «Η ιδανική υποψήφια χώρα, για ον παραδειγματισμό των υπολοίπων εταίρων της Ευρωζώνης», από τις 12.04.2009. Αν θέλετε, υπάρχει στο www.casss.gr

travolta: Πολύ σωστά. Αυτά που αναφέρετε, συμβαίνουν ιδιαίτερα σε εποχές που ο παραγόμενος πλούτος (ΑΕΠ) δεν αυξάνεται - οπότε ο ένας επιδιώκει να πάρει από το «μερίδιο» του άλλου. Οι πόλεμοι βέβαια δεν εκλείπουν ούτε και σήμερα - διενεργούνται απλά με άλλα όπλα (οικονομικά, «αντιτρομοκρατικά» κλπ - όπου σαν «τρομοκράτες» χαρακτηρίζονται συνήθως όλοι οι «εχθροί του συστήματος»).
20/01 13:22  Βασίλης Βιλιάρδος
zachmour: Προφανώς δεν υπάρχουν «αφελή» σχόλια – υπάρχουν βέβαια αφελείς» απαντήσεις, τις οποίες ελπίζω να αποφύγω. Πλεονασματικά κράτη ασφαλώς υπάρχουν – όπως αντίστοιχα επιχειρήσεις και ιδιώτες. Το δημόσιο χρέος ενός κράτους δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι είναι υπερχρεωμένο. Εάν απέναντι στο χρέος υπάρχουν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία (κάτι που ισχύει για πολλές χώρες – Γερμανία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Ρωσία, Κίνα κλπ), τότε το κράτος είναι «πλεονασματικό», αφού υπάρχει σαφές «αντίκρισμα» απέναντι στα χρέη του. Το «αντίκρισμα» βέβαια έχει νόημα, όταν είναι «ρευστοποιήσιμο» και παραγωγικό (στην περίπτωση των κρατών, όταν παράγουν/εξάγουν ΑΕΠ).

Για παράδειγμα, όπως σίγουρα γνωρίζετε, μία τράπεζα (η ΕΚΤ επίσης - ουσιαστικά διαχειρίζεται τα χρήματα της Ευρωζώνης «κατ’ αντιστοιχία με το ΑΕΠ της») χορηγεί δάνεια με εγγύηση εμπράγματες αξίες (κτίρια, μηχανήματα κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι αποφέρουν έσοδα, από τα οποία θα πληρώνονται τα τοκοχρεολύσια του δανείου – ή εάν υπάρχουν άλλα έσοδα (μισθοί κλπ), από τα οποία θα αποπληρώνονται οι δόσεις (δεν επιδιώκονται βέβαια οι κατασχέσεις).

Στο άρθρο μου «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ», αναφέρω το εξής: «…Μας θυμίζει την περίοδο της Γαλλικής επανάστασης, όπου η υπερχρέωση οδήγησε τη Γαλλία στην εκτύπωση ομολόγων (assignments – θεωρούνται οι πρόγονοι των σημερινών subprimes), για αρχική εγγύηση (αντίκρισμα) των οποίων χρησιμοποιήθηκε ακόμη και η κατασχεμένη περιουσία της εκκλησίας. Η χώρα, για να ξεφύγει από την “παγίδα του χρέους”, τύπωνε συνεχώς νέα ομόλογα, με αποτέλεσμα το 1790 να ευρίσκονται 800 εκ. σε κυκλοφορία, το 1793 ήδη 2 δις, το 1795 να φτάνουν τα 7,3 δις και ένα χρόνο μετά να γίνονται περισσότερα από 30 δις! Τελικά, ανέλαβε τη διοίκηση ο Ναπολέων (1799), ο οποίος απάντησε όταν ρωτήθηκε σχετικά με το πώς θα σταθεροποιούσε οικονομικά τη Γαλλία “Πληρώνω μετρητοίς ή καθόλου”» - τα αποτελέσματα, οι πόλεμοι που διεξήγαγε δηλαδή, μας είναι γνωστά». Οι Η.Π.Α. είναι ασφαλώς σε θέση να μιμηθούν το Ναπολέοντα.
20/01 13:55  Βασίλης Βιλιάρδος
ydrohoos: Τα τελευταία 30 χρόνια το κράτος πράγματι δανειζόταν σταθερά περί τα 10 δις € ετησίως, αφού το χρέος από μηδενικό κάποτε έφτασε στα 300 δις €. Εάν αποχωρήσουμε από την «κοινωνία της γνώσης», τότε οι δυνατότητες μας να ανταγωνιστούμε τις νέες καπιταλιστικές οικονομίες (Κίνα κλπ) είναι μηδενικές. Πρέπει λοιπόν πολύ σωστά να παράγουμε «αντικείμενα» - υψηλής «προστιθέμενης αξίας» όμως (ακριβώς για το λόγο αυτό, μεταξύ άλλων βέβαια, η στροφή στην «πράσινη ενέργεια»). Η λύση της «χρεοκοπίας» δεν είναι η καλύτερη δυνατή – ούτε η δεύτερη τοποθέτηση σας. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, αρκεί να σταματήσομε να κάνουμε τόσο μεγάλα σφάλματα (δημόσιες απογραφές, πώληση κερδοφόρων εταιρειών, σπατάλη, αποβιομηχανοποίηση κλπ).

epidoxos: Πολύ σωστές οι τοποθετήσεις σας. Σχετικά με την πολιτική της ΕΚΤ, έχω αναφερθεί στο άρθρο: «Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η εγκληματική εμμονή της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας στη διατήρηση της υψηλής τιμής του Ευρώ, απέναντι στα υπόλοιπα ανταγωνιστικά νομίσματα του πλανήτη, είναι πολύ πιθανόν να σημάνει την αρχή του τέλους της Ενωμένης Ευρώπης».

Οι αποφάσεις στην Ε.Ε. δεν λαμβάνονται δυστυχώς στη βάση της ισοτιμίας, αφού οι μεγαλύτερες χώρες έχουν αυξημένες ψήφους. Οι Βόρειοι θα επιμένουν για όσο διάστημα «εισπράττουν» - όχι μόνο χρήματα, αλλά και ισχύ (δείτε αν θέλετε την απάντηση μου στον «τσατσάρα»). Η ιδέα είναι πάρα πολύ καλή και, αν δεν απατώμαι, υπάρχει κάποια ανάλογη πρωτοβουλία εκ μέρους της Γαλλίας.

Σόλων: Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως σωστά διαπιστώσατε, το μορφωτικό επίπεδο της χώρας μας είναι εξαιρετικό – απλούστατα λείπει το σωστό πλαίσιο δραστηριοποίησης του, το οποίο δυστυχώς δεν μας παρέχει ακόμη η Πολιτεία. Η λύση μάλλον βρίσκεται στη στενότερη συνεργασία των ασθενέστερων χωρών – χωρίς όμως συμπλέγματα και παρωδίες.
20/01 19:06  romanov
Οι αμερικάνοι δεν είναι σαν εμάς. Θα καταφέρουν όχι μόνο να λύσουν τα προβλήματα τους, αλλά και να βγούν κερδισμένοι από την κρίση. Εμείς τότε θα κάνουμε ακόμη απογραφή.
20/01 19:29  giotch
Κύριε Βιλιάρδο καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή σας να σχολιάσω στο blog σας .Θέλω να ρωτήσω για την περίπτωση της Ελλάδας αν η πιθανή φορολόγηση της μη εκμεταλλευμένης ακίνητης περιουσίας με αυξημένη φορολόγηση θα ήταν σωτηρία κίνηση της κυβέρνησης για να δημιουργηθεί ανάπτυξη. (Με το σκεπτικό ότι αυτή η κίνηση θα αλλάξει την στασιμότητα στην αγορά ακίνητων κ θα δώσει κίνητρο σε νέους κ μετανάστες να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής τους ,αφού η αυξημένη φορολόγηση θα αναγκάσει τους κατόχους μη εκμεταλλευμένης ακίνητης περιουσίας να την αξιοποιήσουν κ να κατεβάσουν τις τιμές ).Δηλαδή άμεση κ έμμεση επένδυση που θα φέρει ανάπτυξη από τον τόσο κερδοφόρο τομέα την αγορά ακίνητων –αγροτεμάχια κτλ.
Επίσης θέλω να ρωτήσω για την περίπτωση της Ευρώπης και την οικονομία της κοινότητας ποσό οικονομικά βιώσιμα είναι νέα δημιουργήματα-(μορφώματα)κράτη (π.χ. Κόσσοβο)των δυτικών βαλκάνιων κ κατά ποσό θα είναι οι νέες ωρολογιακές βόμβες στην οικονομία της ευρωπαϊκής ένωσης .(Με το σκεπτικό ότι μέχρι στιγμής η ύπαρξη τους στηρίζεται από την κοινότητα οικονομικά).
Ευχαριστώ πολύ.
21/01 09:05  travolta
Επανερχόμενος στο θέμα των συγκρούσεων ασύμμετρων ή συμβατικών, με οικονομικά μέσα ή όπλα, μήπως έφτασε η ώρα οι Αμερικανοί να δείξουν τα δόντια τους στους αγαπητούς μας συνεταίρους Γερμανούς με ένα συνδυασμό υψηλών τιμών δολαρίου-πετρελαίου; Όπως έχετε πολύ σωστά σημειώσει στο παρελθόν η οικονομική υπεροχή της Γερμανίας στηρίζεται κυρίως στους ενδοκοινοτικούς της πελάτες, μια τέτοια εξέλιξη θα τους βάλει λίγο στη θέση τους, μια και φαίνεται να έχουν πάρει ψηλά τον αμανέ τον τελευταίο καιρό. Εκτιμώ (ταπεινά) ζόρια στη γηραιά ήπειρο, θα πληρώσουμε την αλματώδη ανάπτυξη της Ασίας προς όφελος και των Αμερικανών, αυτό δείχνει ξεκάθαρα η πολιτική των πολυεθνικών τους, εδώ βρίσκεται και η μεγάλη μας ελπίδα ως Ελλάδα, βρισκόμαστε στο ανατολικότερο άκρο της Ευρώπης (προς το παρόν), το θέμα είναι αν υπάρχουν ηγεσίες κατάλληλες και ικανές να εκμεταλλευθούν όποια πλεονεκτήματα έχουμε και να ανατρέψουν τη δυσμενή κατάσταση.
Περιττεύει να εκθειάσω την εξαιρετική σας δουλειά.
21/01 12:32  Βασίλης Βιλιάρδος
giotch: Κατ’ αρχήν δεν είμαι υπέρ της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας – όπως όχι των καταθέσεων ή άλλων μορφών επένδυσης. Ο λόγος είναι ότι τα χρήματα, με τα οποία έχει (έχουν) αποκτηθεί, είναι ήδη φορολογημένα και δεν είναι «έντιμο» να τα φορολογεί κανείς ξανά. Η σκέψη σας βέβαια, σε σχέση με τα κίνητρα και την αξιοποίηση της μη εκμεταλλεύσιμης ακίνητης περιουσίας, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά όμως, ενδεχόμενη πτώση στις τιμές των ακινήτων θα προκαλούσε μεγάλη κρίση στην οικοδομική δραστηριότητα. Ίσως λοιπόν τα θετικά αποτελέσματα να ήταν πολύ λιγότερα από τα αρνητικά, αφού οι μεγαλύτερες απειλές για τη χώρα μας είναι η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων, καθώς επίσης η ανεργία.

Συμφωνώ απόλυτα με τους κινδύνους της Ε.Ε. από την είσοδο νέων χωρών, αφού δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ούτε με τις ήδη υπάρχουσες. Ειδικά όσον αφορά τη ζώνη του Ευρώ, η οποία θα έπρεπε να έχει ήδη εξελιχθεί σε πολιτική ένωση (άριστος νομισματικός χώρος), διαπιστώνει κανείς ότι δεν είναι ορθολογικό να αναπτύσσεται περαιτέρω η οποιαδήποτε διακρατική ένωση, χωρίς προηγουμένως να έχουν τοποθετηθεί οι σωστές βάσεις και να έχει ολοκληρωθεί.

Τέλος, θα ήταν ίσως σκόπιμο να συμπληρώσω ότι, αναμφίβολα εμείς είμαστε οι βασικοί ένοχοι για το οικονομικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζουμε – όχι όμως οι μοναδικοί αφού, αποδεδειγμένα πλέον, οι Βόρειες χώρες λειτούργησαν με στόχο την υποταγή μας (dumping μισθών, «απομύζηση» της φορολογικής μας βάσης από τις πολυεθνικές τους, εξαγορά των δικών μας επιχειρήσεων κλπ). Δυστυχώς, όταν προσφέρεις αφειδώς δανεικά χρήματα, επί 30 ολόκληρα χρόνια, σε ένα σχετικά φτωχό, ανώριμο και ανοργάνωτο λαό, είναι «ανθρώπινο» να τα σπαταλάει – να τα διαχειρίζεται δηλαδή σαν να μην τα χρωστάει, καθώς επίσης σαν να μην επρόκειτο να τελειώσουν ποτέ. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη παγίδα που τοποθέτησαν έντεχνα στο δρόμο μας – εμείς βέβαια «πέσαμε μέσα» σαν αρχάριοι.
21/01 13:00  ΣΟΛΩΝ (όχι ο σοφός)
Κε Βιλιάρδε μια μικρή ένσταση στα περί ακινήτων.
Εφ'όσον δεχόμαστε ότι υπάρχουν τόσα χρήματα μαύρα, που δεν φορολογούνται, θα έλεγα ότι αυτό που λέτε ότι πρόκειται για φορολογημένα χρήματα, δεν πολυισχύει, ή τουλάχιστον δεν είναι γενικός κανόνας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να καίγονται και τα χλωρά μαζί με τα ξερά...
21/01 15:07  Βασίλης Βιλιάρδος
travolta: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ίσως δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι η Γερμανία (όχι βέβαια οι Γερμανοί Πολίτες, αλλά η άρχουσα τάξη τους), είναι υπεύθυνη για δύο παγκοσμίους πολέμους, ενώ οι Η.Π.Α. έσωσαν την Ευρώπη στην κυριολεξία και τις δύο φορές – πολεμικά και οικονομικά. Παραθέτω το μέρος ενός άρθρου του κ. Δελαστίκ στο Έθνος (μου το έστειλε η «τσατσάρα»), σε σχέση με τη γερμανική «ιδιαιτερότητα»:

«Το ερώτημα δεν είναι απλώς μήπως οι Γερμανοί θέλουν να σώσουν τους Έλληνες, αλλά και αν οι Έλληνες θέλουν να σωθούν. Γιατί «σώζω» σε αυτή την περίπτωση σημαίνει επίσης «συγκυβερνώ»», γράφει η γερμανική «Zeit» και συνεχίζει: «Τα διασωζόμενα κράτη χάνουν την κυριαρχία τους που περιέρχεται στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς. Για τη φορολογία και για τα έξοδα για σχολεία και δρόμους, δεν θα λαμβάνονται πλέον οι αποφάσεις στις αντίστοιχες πρωτεύουσες, αλλά στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο ή στο Παρίσι. Εκεί θα αποφασίζεται και το ύψος του προϋπολογισμού, η κορωνίδα του Κοινοβουλίου σε μια δημοκρατία».

AMEΣH AΠEIΛH - H Ενιαία Ευρώπη δεν είναι Ράιχ

Οι γερμανικές θεωρίες περί κατάλυσης της εθνικής κυριαρχίας ορισμένων κρατών-μελών της E.E., με πρόσχημα την οικονομική τους κατάσταση, είναι πολύ επικίνδυνες. Με καμία δικαιολογία δεν επιτρέπεται να αφήνονται να κυκλοφορούν, χωρίς να καταδικάζονται απερίφραστα. Το παρελθόν της Γερμανίας, ιδίως κατά τον περασμένο αιώνα, όταν προσπάθησε δύο φορές διά της βίας να μετατρέψει την Ευρώπη σε γερμανικό Ράιχ, δεν αποτελεί φυσικά παράγοντα εφησυχασμού. Αποτίθεται ότι η E.E. αποτελεί χώρο συνεργασίας ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατών και λαών - όχι στρατόπεδο με Γερμανούς αξιωματικούς που δίνουν εντολές και με Ευρωπαίους φαντάρους που τις εκτελούν.
21/01 16:32  Βασίλης Βιλιάρδος
Σόλων: Πιθανόν να έχετε δίκιο. Όπως όμως και εσείς αποδέχεσθε, δεν επιτρέπεται «τα χλωρά να καίγονται μαζί με τα ξερά». Ακόμη όμως και να επιτρεπόταν, για να εξοφλήσουμε τα χρέη μας τη δύσκολη αυτή χρονική περίοδο, δεν θα έπρεπε να «συμβάλλουν» πρώτοι αυτοί που καταχράστηκαν δημόσια περιουσία; Επίσης αυτοί που καταβαράθρωσαν την αξιοπιστία της χώρας μας, ισχυριζόμενοι δημόσια ότι παραποιούσαμε τα στοιχεία που δίναμε στην E.E., όταν η ίδια η Κομισιόν τελικά βρήκε, μετά από λεπτομερή έρευνα, ότι το έλλειμμα μας το 2000 ήταν 3,1% - αντί 3% που όφειλε να είναι; Ζητώ συγνώμη για τη «φιλική αντιδικία», αλλά δεν είναι πάντοτε ωφέλιμο, είναι άδικο καλύτερα, άλλοι να φοροδιαφεύγουν, να σπαταλούν ή να κάνουν σφάλματα που κοστίζουν πολλά δισεκατομμύρια στο σύνολο και άλλοι να πληρώνουν (ετεροβαρές ρίσκο).
21/01 19:32  giotch
Καλησπέρα κύριε Βιλιάρδο
Η Ελλάδα φαίνετε ότι πλέον στοχεύει στην πράσινη ανάπτυξη ,ελπίζοντας να αποδεσμευτεί από της μέχρι τώρα ακριβές ενέργειες ,του πετρελαίου κ του υγραερίου, αλλά και από τα πολιτικά παιχνίδια των χρηματιστηριακών τους τιμών .Είναι σίγουρο πως αν σε αυτή τη κρίση κάποιος είχε καταφύγει σε ένα πράσινο σπίτι κ με ένα υβριδικό αμάξι θα είχε βγει σχετικά κερδισμένος (αν πάρουμε υπ όψιν και την διακύμανση της τιμής του πετρελαίου τα τελευταία 2 χρόνια)…αν τώρα η Ελλάδα καταφύγει σε αυτό το τρόπο αναπτύξης με την τεχνογνωσία αλλά κ τα λειτουργικά μέσα που διαθέτει έως τώρα η δυτική Ευρώπη που από ότι ξέρουμε φέρουν αρκετή βελτίωση (δηλ. βρίσκονται ακόμη στον τομέα της έρευνας ) πιστεύεται ότι μακροχρόνια θα βγει κερδισμένη?
Και στην περίπτωση που οι παράγωγες χώρες πετρελαίου βλέποντας να χάνουν κέρδη από την στροφή της καταναλωτικής Ευρώπης σε πράσινη ενεργεία ,αυξήσουν τεχνηέντως την τιμή του πετρελαίου η μειώσουν την παράγωγη (με αποτελέσματα στην αυτοκινητοβιομηχανία κ σε άλλους εξαρτώμενους χώρους) που μέσω αυτών υπάρχει μέχρι τώρα ανάπτυξη δεν θα επαναληφτεί πάλι το ίδιο πράγμα ?
Επίσης , βλέπω ότι στα βαλκάνια η πυρηνική ενεργεία έχει αντικαταστήσει ένα μεγάλο ποσοστό εξόδων από το ΑΕΠ τις κάθε χώρας με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται αυτές οι χώρες ταχύτερα από την Ελλάδα(αν κ οι έλληνες είναι σημαντικοί επενδυτές εκεί).δεν θα ήταν σοβαρό ερώτημα να στραφεί και η Ελλάδα σε τέτοια ενεργεία χρησιμοποιώντας την βεβαία ως πράσινη?
Ευχαριστώ πολύ.
21/01 21:53  romanov
Καλή σκέψη αλλά αδυνατώ να καταλάβω πως μπορεί η πυρηνική ενέργεια να χρησιμοποιηθεί σαν πράσινη.
22/01 11:54  Polydeukis
Καλημέρα σας

Κατ' αρχήν συμφωνώ πλήρως με την άποψη του Zachmour περί μη ύπαρξης πραγματικών χρεών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και μάλιστα με προεκτάσεις πέραν των διαφαινομένων είναι αυτό της FED. Το παράδειγμα της FED (και των υπολοίπων κεντρικών τραπεζών κατ' επέκταση) αποτελεί και έναν παραλογισμό ο οποίος είναι ισχυρότατη ένδειξη για τα "περαν των διαφαινομένων" που ανέφερα. Η FED (η τράπεζα του Αμερικανικού δημοσίου... ή μήπως όχι?) τυπώνει χρήμα εκ του μηδενός και χωρίς κανένα αντίκρυσμα και το δανείζει στην Αμερικανική κυβέρνηση... δηλαδή στους Αμερικάνους... με τόκο. Οι Αμερικάνοι λοιπόν πληρώνουν φόρους για αμύθητα ποσά, 12.3τρισ το επίσημο χρέος μέχρι στιγμής εκ των οποίων τα 5.4τρις περίπου στη FED, για ένα χρέος από ανύπαρκτα χρήματα. Το παράδοξο όμως είναι το εξής: Οι εξοφλήσεις μέρους του δανείου και οι τόκοι είναι χρήματα πραγματικά... αντιστοιχούν σε κάτι... εργασία, ακίνητα, εμπορεύματα κλπ. Που πάνε τα πραγματικά λεφτά των Αμερικάνων τα οποία εισπράττονται για ανύπαρκτα λεφτά δανείων? Τι θα γίνει αν αύριο το πρωί η Αμερικανική κυβέρνηση αποφασίσει την κατάργηση της FED και τη διαγραφή του χρέους προς αυτή? Τι θα γίνει αν η ίδια η FED αποφασίσει τη διαγραφή μέρους των χρεών του δημοσίου? Σκεπτόμενοι λογικά 2 θα είναι τα σημαντικά επακόλουθα πρώτον η εκτίναξη της Αμερικανικής οικονομίας σε τρομερή ανάπτυξη με όλα τα ευεργετικά πλεονεκτήματα που θα έχει μία ελάφρυνση από ένα τέτοιο χρέος και δεύτερον μία τεράστια κρίση εμπιστοσύνης στην Αμερικανική δημόσια διαχείριση εν μέσω πλήρους απαξίωσης των θεσμών και των ιδρυμάτων της.

Όσοι μιλάνε για Ελληνικές τραγωδίες ας έχουν στο μυαλό τους ότι οι Έλληνες αρχαίοι τραγωδοί έμπλεκαν τόσο πολύ τα πράγματα σε αυτές που στο τέλος ήταν απαραίτητη η Θεία παρέμβαση του "από μηχανής θεού" για να μπορέσουν να τα ξεμπλέξουν.

Η Ελλάς δεν είναι το παράδειγμα Ελληνικής τραγωδίας... το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα είναι τραγωδία και η διαγραφή χρεών μάλλον ο από μηχανής θεός, έτσι και αλλιώς από εκεί προ
22/01 14:48  Βασίλης Βιλιάρδος
giotch: Η πράσινη ανάπτυξη, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, είναι σωστή - αρκεί να εξασφαλίσει κανείς όχι μόνο τη χρήση της, αλλά και την παραγωγή της. Επίσης σωστή είναι η σκέψη σας για την πυρηνική ενέργεια. Από άποψη ασφαλείας δεν έχει νόημα, όταν οι γύρω χώρες μας διαθέτουν ήδη τέτοια εργοστάσια, ενώ από «σεισμικής» πλευράς δεν υπάρχει πρόβλημα, σύμφωνα με το παράδειγμα της Ιαπωνίας. Η Γαλλία καταφέρνει να ανταγωνίζεται «επάξια» τη Γερμανία, επειδή το 80% των ενεργειακών αναγκών της καλύπτεται από τα πυρηνικά εργοστάσια της. Πρέπει σίγουρα να ανεξαρτητοποιηθούμε από το πετρέλαιο, το δυνατόν γρηγορότερα – τόσο εμείς, όσο και ο υπόλοιπος δυτικός κόσμος.

romanov: Εάν μπορούσε κανείς να λύσει σωστά το πρόβλημα των πυρηνικών αποβλήτων, τότε ίσως θα μπορούσαμε να μιλάμε για πράσινη πυρηνική ενέργεια – όχι πριν.

polydeukis: Για το θέμα των χρεών, έχω απαντήσει στον zachmour όσο καλύτερα μπορούσα. Οι Η.Π.Α. δεν χρωστούν στους αμερικανούς μόνο αλλά, κυρίως, στον υπόλοιπο κόσμο. Σκεφθείτε ότι είσαστε στη θέση του Bill Gates ή της Κίνας και θα καταλάβετε την έννοια της διαγραφής χρεών. Για κάποιους είναι ευτυχία (για τους πολλούς) και για άλλους δυστυχία (για τους λίγους). Σχετικά με την Ελλάδα, συμφωνούμε απόλυτα – όπως επίσης με την «τραγωδία».
22/01 18:31  giotch
Κύριε Βιλιάρδο καλησπέρα
Χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη ζώνη το ευρό αυτή τη στιγμή παρασύρουν ολόκληρη τη κοινότητα με αποτέλεσμα όχι μόνο οικονομικό-κοινοτικά άλλα και εσωτερικά (κρατικά)με απτά αποτελέσματα στην δημοκρατία τους κάνοντας την λιγότερο ανεκτική (σε σχέσει με την δημοκρατία δυτικού τύπου ),δηλαδή ποιο αυταρχική,τονίζοντας το κοινό κάλο μάλλον πάρα τα ατομικά δικαιώματα ,κατ'επεκταση(ύπαρξης μοναδικών κυριάρχων κομμάτων κ σχεδόν πάντα μια συγκεντρωτική γραφειοκρατία κ <<ισχυρό κράτος>>)αναξιοπιστία κ απώλεια εμπιστοσύνης τρίτων για επενδύσεις σε αυτές της χώρες...για μια τέτοια χωρά που είναι (σαν ένα πλοίο μεσοπελαγα που προσπαθεί να επισκευαστεί) πως θα μπορούσε να (από οικονομική σκέψη) επανακτήσει την αξιοπιστία της κ τον προβληματικό χειρισμό των οικονομικών της ?
Επισεις η περίπτωση ας πούμε μείωση κατά 20%των ωρων εργασίας η απολυτή απαγόρευση υπερωριών και ο περιορισμός τησ δημόσιας σπατάλης κατά την ευρωπη τη αποτελέσματα μπορεί να φέρει
ευχαριστώ πολύ.
23/01 13:47  Βασίλης Βιλιάρδος
Καλημέρα σας,

Οι τοποθετήσεις σας είναι, όπως πάντοτε, πολύ ενδιαφέρουσες. Κατά την άποψη μου, η χώρα μας δεν πρέπει να βιαστεί, αλλά να επιδιώξει τη λήψη ορθολογικών μέτρων, σε μακροπρόθεσμη βάση. Ίσως σε κάποιες απορίες θα μπορούσε να απαντήσει το νέο άρθρο μου στο

http://www.casss.gr/PressCenter/Articles/1666.aspx
23/01 18:37  giotch
Κύριε Βιλιάρδο καλησπέρα,
Διάβασα με ενδιαφέρον το άρθρο σας στη σελίδα που μα παραπέμψατε ,ευχαριστώ πολύ. Αρκετά ερωτήματα μου έχουν απαντηθεί.
Θέλω όμως να αναφερθώ και σε ένα άλλο σημαντικό πιστεύω θέμα που έχει παρασύρει την παγκόσμια αγορά σε αυτή την κρίση.
Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ένα μεγάλο κύμα μετεγκατάστασης αμερικανικών κ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων προς την Ινδία (εκτός αυτών που είχαν είδη εγκατασταθεί στην Κίνα ),με αποτέλεσμα να μειώσει αρκετά τους μισθούς και να επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης της ευρωπαϊκής ένωσης και των ενωμένων πολιτειών Αμερικής.
Όλο αυτό σε συνάρτηση με της διακυμάνσεις του αμερικανικού νομίσματος απέναντι στο ευρωπαϊκό την τραπεζική κρίση κ άλλους σημαντικούς παράγοντες.
Επίσης πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα να βρίσκετε σε τέτοια τοποθεσία (γεωγραφική)ώστε να έλκει μητρικές εταιρίες [για επενδύσεις προς Αφρική(μοναδικός χώρος για ανάπτυξη της αγοράς)] να εγκαταστήσουν της θυγατρικές τους (ο κυριότερος παράγοντας αυτών τα λιμάνια )αλλά κ το προνόμιο ότι αυτή βρίσκετε στην ευρωπαϊκή ένωση με όλα τα επακόλουθα .Βέβαια πλέων οι περιπτώσεις αποστροφής αυτών (ίσως φαντάζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας)σε λιμάνια άλλα ευρωπαϊκά όπως της Βάρνας (Βουλγαρία) η αλλά των δυτικών Βαλκανίων (Δυρράχιο Αλβανίας)φοβούμενοι από τις εξελίξεις των τελευταίων καιρών είναι αρκετοί.
( σκεπτόμενοι ότι βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος αλλά και με μειωμένη ίσως γραφειοκρατία και ίσως ποιο εύκολο τρόπο πρόσβασης σε αυτά τα λιμάνια αλλά και την πολιτική σταθεροποίηση που δείχνουν τα τελευταία χρονιά ….με τρομακτικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία).
Ευχαριστώ πολύ (κυρίως για την ανοχή σας).
24/01 20:31  τσατσαρα
Ποιός μπορεί να πιστέψει πιά ότι μπορούμε να γίνουμε γερμανοί στη διοίκηση όταν οι Γερμανοί έχουν αποδειχθεί "Eλληνες "(βλέπε zimens και όχι μόνο).Οταν το σύστημα είναι σε κρίσιμες φάσεις του, δεν υπάρχουν εύκολες αλλαγές και σίγουρα δεν υπάρχουν βελτιώσεις για τη ζωή των πολλών.
25/01 12:04  Βασίλης Βιλιάρδος
giotch, τσατσαρα: Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, ενώ είναι μια πλούσια χώρα, πολλαπλά προικισμένη από τη φύση. Δυστυχώς όμως είχε ανέκαθεν μια άθλια διοίκηση, η οποία την υπερχρέωσε,τη λεηλάτησε και μετατόπισε τελικά όλα τα "βάρη" στους πολίτες της - σε όλους εμάς.
25/01 12:27  cell
"Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, ενώ είναι μια πλούσια χώρα, πολλαπλά προικισμένη από τη φύση".

Θα είχε ενδιαφέρον,πιστεύω,να αναδείκνυε κάποιος ειδήμων την πολλαπλή προικοδότηση της Φύσης στον τόπο μας...και την πραγματική "αποτίμηση" των "παγίων" αυτού του τόπου...
Την καλημέρα μου αγαπητέ.
25/01 14:44  τσατσαρα
κε Βιλιάρδο καλημέρα, θα ήθελα να κρίνετε, αν έχετε χρόνο, την οικονομική διάσταση από αυτό το άρθρο, όπως περιγράφεται στον επίλογο.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11826&subid=2&
pubid=9758884

Ευχαριστώ.

Σχετικά με το blog
Μακροοικονομικά θέματα, πολιτικές απόψεις και μικροοικονομικές αναλύσεις.
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις